โครงการฉลอง 30 ปี มูลนิธิดวงแก้ว (2531-2561)

ความเป็นมา

มูลนิธิดวงแก้วฯ ถือกำเนิดขึ้นในปี 2531 โดยกลุ่มแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งที่ไปออกหน่วยรักษาผู้ป่วย ที่อยู่ในชนบทห่างไกลที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษา เจ็บป่วย ทนทุกข์ทรมานกับความทุกข์ทางกาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษา ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิด เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ ก้อนเนื้องอก ความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ แผลเป็นจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ที่สามารถแก้ไขด้วยศัลยกรรมตกแต่งและสามารถรักษาผ่าตัดได้ในโรงพยาบาลตามพื้นที่นั้นๆ ในช่วงต้น กลุ่มศัลยแพทย์ได้ร่วมออกหน่วยแพทย์ พร้อมกับคณะแพทย์มูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท ต่อมาเมื่อมีผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดรักษามากขึ้น จึงได้แยกออกมาดำเนินการในนามของมูลนิธิดวงแก้ว

ปัจจุบันมูลนิธิฯ ดำเนินงานการให้การส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น ให้ทุนการศึกษาแพทย์ พยาบาล สนับสนุนอาคาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลนมาโดยตลอด ในปี 2561 ครบวาระ 30 ปี ของมูลนิธิฯ จึงดำเนินการจัดสร้างอาคารให้โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลนในชนบท 5 แห่ง ได้แก่
1. รพ.สต.ปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
2. รพ.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
3. รพ.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก
4. รพ.สุโขทัย จ.สุโขทัย และ
5. รพ.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

มูลนิธิดวงแก้วฯ สร้างขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์สำหรับประชาชน คนเจ็บไข้ ผู้ป่วยในพื้นที่นี้จะได้มีอาคารไว้รองรับเวลามาตรวจรับการรักษาที่คงจะสะดวกสบายขึ้นมากทีเดียว นอกจากนี้ด้วยความอนุเคราะห์ของรพ.ทองผาภูมิ ยังจะได้ส่งแพทย์ ทันตแพทย์มาช่วยดูแลผู้ป่วยทุกวันตอนเช้าด้วย อาคารหลังนี้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2561

ห้องตรวจรักษาโรค รพ.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ประกอบด้วย ห้องตรวจโรค 4 ห้อง  งบก่อสร้าง 8 แสนบาท เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ 29 ธันวาคม 2561

อาคารรับป่วยขนาด 40 เตียง รพ.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก ประกอบด้วย ห้องสามัญหญิง 15 เตียง ห้องสามัญชาย 15 เตียง ห้องน้ำ 16 ห้อง ห้องพิเศษ 10 ห้อง งบก่อสร้าง  10 ล้านบาท พร้อมสร้างหอพระพุทธเมตตาและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณด้านหน้า รพ.วังเจ้า งบก่อสร้าง 1 ล้านบาท ส่งมอบให้รพ.วังเจ้าแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561

อาคารรักษาทางทันตกรรมและกายภาพบำบัด พร้อมหอประชุม รพ.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เป็นอาคาร  2  ชั้น ประกอบด้วย ชั้นล่าง แผนกทันตกรรม 3 ห้อง และแผนกกายภาพบำบัด ชั้นบนเป็นห้องประชุมใหญ่ของโรงพยาบาล  งบก่อสร้าง 9.6 ล้านบาท เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  7  มกราคม  2562

ห้องประชุม ห้องทันตกรรม และห้องกายภาพบำบัด

อาคารนิติเวช รพ.สุโขทัย จ.สุโขทัย อาคารนี้ออกแบบมีห้องทำพิธีศาสนา ห้องพัก ห้องชันสูตร ฯลฯงบประมาณในการก่อสร้าง  1.7  ลบ. เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  12  มกราคม  2562