โครงการฉลอง 30 ปี มูลนิธิดวงแก้ว (2531-2561)

   

 

 

 

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิดวงแก้วฯ ถือกำเนิดขึ้นในปี 2531 โดยกลุ่มแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งที่ไปออกหน่วยรักษาผู้ป่วย ที่อยู่ในชนบทห่างไกลที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษา เจ็บป่วย ทนทุกข์ทรมานกับความทุกข์ทางกาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษา ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิด เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ ก้อนเนื้องอก ความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ แผลเป็นจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ที่สามารถแก้ไขด้วยศัลยกรรมตกแต่งและสามารถรักษาผ่าตัดได้ในโรงพยาบาลตามพื้นที่นั้นๆ ในช่วงต้น กลุ่มศัลยแพทย์ได้ร่วมออกหน่วยแพทย์ พร้อมกับคณะแพทย์มูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท ต่อมาเมื่อมีผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดรักษามากขึ้น จึงได้แยกออกมาดำเนินการในนามของมูลนิธิดวงแก้ว

ปัจจุบันมูลนิธิฯ ดำเนินงานการให้การส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น ให้ทุนการศึกษาแพทย์ พยาบาล สนับสนุนอาคาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลนมาโดยตลอด

ในปี 2561 ครบวาระ 30 ปี ของมูลนิธิฯ จึงดำเนินการจัดสร้างอาคารให้โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลนในชนบท 5 แห่ง ได้แก่
1. รพ.สต.ปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
2. รพ.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
3. รพ.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก
4. รพ.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี และ
5. รพ.สุโขทัย จ.สุโขทัย

 

   
       
           
           
   

1. อาคารตรวจรักษาโรค รพ.สต.ปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ประกอบด้วย ห้องตรวจ 3 ห้อง ห้องน้ำผู้ป่วย 3 ห้อง ห้องน้ำผู้พิการ 1 ห้อง ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ 1 ห้อง งบก่อสร้าง 1.2 ล้านบาท

มูลนิธิดวงแก้วฯ สร้างขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์สำหรับประชาชน คนเจ็บไข้ ผู้ป่วยในพื้นที่นี้ จะได้มีอาคารไว้รองรับเวลามาตรวจรับการรักษาที่คงจะสะดวกสบายขึ้นมากทีเดียว นอกจาก นี้ด้วยความอนุเคราะห์ของรพ.ทองผาภูมิ ยังจะได้ส่งแพทย์ ทันตแพทย์มาช่วยดูแลผู้ป่วย ทุกวันตอนเช้าด้วย อาคารหลังนี้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2561

 

   
   

   
       
             


    2. แผนกผู้ป่วยนอก รพ.สำโรง จ.อุบลฯ หนึ่งในห้าของโครงการจัดสร้างอาคารให้รพ.ในชนบทห้าแห่ง
ในปี 2561 ฉลองครบ 30 ปีแห่งการทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ของมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เปิดทำงานวันแรก 29 ธันวาคม ประกอบด้วยห้องตรวจโรคจำนวน 4 ห้อง
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3. อาคารรับป่วยขนาด 40 เตียง รพ.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก ประกอบด้วย ห้องสามัญหญิง 15 เตียง ห้องสามัญชาย 15 เตียง ห้องน้ำ 16 ห้อง ห้องพิเศษ 10 ห้อง งบก่อสร้าง  10 ล้านบาท พร้อมสร้างหอพระพุทธเมตตาและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณด้านหน้า รพ.วังเจ้า งบก่อสร้าง 1 ล้านบาท ส่งมอบให้รพ.วังเจ้าแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561      
         
         
         
               

 

    4. อาคารรักษาทางทันตกรรมและกายภาพบำบัด พร้อมหอประชุม รพ.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เป็นอาคาร  2  ชั้น ประกอบด้วย ชั้นล่าง แผนกทันตกรรม 3 ห้อง และแผนกกายภาพบำบัด ชั้นบนเป็นห้องประชุมใหญ่ของโรงพยาบาล  งบก่อสร้าง 9.6 ล้านบาท เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  7  มกราคม  2562      
         
         
         


    5. อาคารนิติเวช รพ.สุโขทัย จ.สุโขทัย อาคารนี้ออกแบบมีห้องทำพิธีศาสนา ห้องพัก ห้องชันสูตร ฯลฯงบประมาณในการก่อสร้าง  1.7  ลบ. เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  12  มกราคม  2562      
         
           

 

             
         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
   


    มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail :
duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook