หนังสือสวดมนต์

ที่ระลึกในงานมุทิตาสักการะ ๗๐ ปี

พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย (Download)

  ธรรมะจากถ้ำเต่า
 
  ธรรมะจากหลวงปู่บุญมี ธัมมรโต ครูจารย์ถ้ำเต่าที่พวกเรารวบรวมไว้สำหรับกัลยาณมิตรทุกๆท่าน เพื่อการศึกษาและปฎิบัติร่วมกัน  
       
   
       
     
       
     
       
     
       
   
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail :
duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook