หน้าแรกเกี่ยวกับเรา | กิจกรรม | โครงการต่างๆเผยแผ่ธรรมะ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา
                           


   

กิจกรรม

สรุป กิจกรรมที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานในแต่ละเดือ (สามารถดูรายละเอียดและภาพกิจกรรมในแต่ละเดือน โดยกดคลิกไปที่เดือนนั้นๆ)
ปี พ.ศ.2560

กราคม 2560 

(๑) งานบูชาคุณแผ่นดินและทำบุญปีใหม่ถวายเป็นพระ ราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(๒) งานเลี้ยงปีใหม่ของมูลนิธิ 2560 ที่บ้านเด็กเร่ร่อน

(๓) ออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

(๔) ประชุมหารืองานวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนบ้านหิน แหลม จ.กาญจนบุรี

(๕) ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมหลวงปู่จันทร์ ศรี จันททีโป วัดโพธิสมภรณ์

(๖) ความคืบหน้าโรงครัว โรงอาหารวัดป่าศรัทธาถวาย

(๗) กราบรายงานประจำปี 2559 ต่อท่านเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด (ท่านพระอาจารย์สุดใจ)

(๘) ร่วมทำบุญโรงทาน ทำบุญประทายข้าวเปลือก ทำบุญวางเสาเข็มเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว

กุมภาพันธ์ 2560

(๑) อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต

(๒) พิธีหล่อสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

(๓) ความคืบหน้าการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์

มีนาคม 2560

(๑) บำรุงเสนาสนะวัชรธรรมสถานของวัดป่าบ้านตาด

(๒) วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

(๓) พิธีถวายพระพุทธเมตตาแด่เจดีย์บริวาร พระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์ วัดป่าบัวแก้ว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

(๔) พิธีมอบหอพระประธาน โรงพยาบาลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

(๕) ความคืบหน้าการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์

(๖) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม และพระอาจารย์มหาจักรายุธ สัมมปัตโต ณ วัชรธรรมสถาน

(๗) เยี่ยม รพ.สต.ปรังกาสี

เมษายน 2560

(๑) ซ่อมแซมถนนทางไปกราบไหว้พระธาตุบัวแก้ว และพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์

(๒) ดูแลรักษาเสนาสนะวัชรธรรมจัดหาที่กักเก็บน้ำ

(๓) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ณ วัชรธรรมสถาน

(๔) พิธีหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ เพื่อประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

(๕) การดำเนินการจัดสร้างพระธาตุบัวแก้ว

(๖) ความคืบหน้าการสร้างอาคารดูแลฟื้นฟูผู้สูง อายุญาณสังวรานุสรณ์
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ   

(๗) ความคืบหน้าการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์


พฤษภาคม 2560

(๑) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย ณ วัชรธรรมสถาน

(๒) พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในสถูปพระเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์

(๓) พิธีพุทธาภิเษกสร้างพระธาตุบัวแก้ว (สร้างภายใน 1 วัน 1 คืน) บนยอดเขาบัวแก้ว ณ วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์

(๔) ความคืบหน้าการสร้างที่เก็บน้ำวัชรธรรมสถาน

(๕) ความคืบหน้าการสร้างอาคารดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ "ญาณสังวรานุสรณ์"
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

(๖) ความคืบหน้าการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรานุสรณ์" ณ วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์


มิถุนายน 2560

(๑) ติดตั้งถังเก็บน้ำสำหรับใช้ภายในวัดป่าบัวแก้ว

(๒) เยี่ยมชมโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี

(๓) ประชุมเตรียมงานจัดคณะไปแสวงบุญที่อินเดีย

(๔) สรุปผลการดำเนินการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์


กรกฎาคม 2560

(๑) จาริกบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา พ.ศ.2560 ภาคตะวันตก

(๒) มุทิตาสักการะท่านเจ้าคุณเทพปัญญากวี วัดมกุฏกษัตริยาราม

(๓) มุทิตาสักการะวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์มหา ประกอบ วัดป่ามหาไชย

(๔) เยี่ยมชม รพ.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

(๕) อบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร ท่านอาจารย์มหาจักรายุธ วัดป่าโนนขุมเงิน จ.สกลนคร

(๖) เยี่ยมชม รพ.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก

(๗) สรุปผลการดำเนินการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์
   

สิงหาคม 2560

(๑) สำรวจพื้นที่อ.ท่าแร่ จ.สกลนคร เพื่อสร้างวัดป่าแก้วบดินทร

(๒) ร่วมมุทิตาสักการะวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดถ้ำเต่า

(๓) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต

(๔) หล่อพระพุทธเมตตา รพ.ยางตลาด

(๕) สรุปผลการดำเนินการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์

           
                 


กันยายน 2560

(๑) สำรวจและจัดเตรียมที่พักครูบาอาจารย์และฆราวาสที่มาร่วมงานเปิดพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรา นุสรณ์

(๒) จัดเตรียมกฐิน สลากภัต ไทยธรรม สำหรับงานเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์

(๓) จัดเตรียมของร่วมงานกฐินของพ่อแม่ครูอาจารย์ ๙ วัด

(๔) รับอัฐิธาตุของท่านเจ้าพระคุณฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

(๕) สรุปงานเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์ประจำเดือน
                 
   

ตุลาคม 2560

(๑) งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์

(๒) งานพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจ พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ

(๓) งานทอดผ้าพระกฐินวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์

(๔) จาริกบุญร่วมกฐินวัดป่าพ่อแม่ครูอาจารย์ ๑๐ วัด

           

 

ปี พ.ศ.2558

 

ปี พ.ศ.2559

 

มกราคม 2558

(๑) มอบอาหาร ข้าวสาร เครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มแก่ชาวบ้าน จ.ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่

(๒) งานบูชาคุณแผ่นดิน

(๓) เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

(๔) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์สมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี ณ วัชรธรรมสถาน

(๕) ถวายอาสนะ ปานะ เลี้ยงภัตตาหารเพลพระธรรมทูต ณ วัดมหาธาตุ

 

มกราคม 2559

(๑) มอบทุนวิจัย

(๒) ประชุมหารือก่อสร้างอาคารดูแลฟื้นฟูผู้สูง อายุ  “ญาณสังวรานุสรณ์”

(๓) จัดงานทำบุญบูชาคุณแผ่นดินและครบ 20 ปีวัชรธรรมสถาน

(๔) เททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เขียน

(๕) บูรณะที่พักสงฆ์ธรรมวิภาวัน

(๖) เลี้ยงปีใหม่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

(๗) ตรวจงานบูรณะโรงเรียนบ้านดงโคร่ง

กุมภาพันธ์ 2558

(๑)  อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย

(๒)  มอบหอพระ รพ.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

(๓)  อุปสมบทคุณเรย์ ชาวไต้หวัน

(๔)  รักษาอาพาธหลวงพ่อปัญญา เจ้าอาวาสวัดนครทิพย์

(๕)  รักษาอาพาธพระอาจารย์บวร วัดดอยธรรมเจดีย์

(๖)  ห้องปลอดเชื้อหลวงพ่อปัญญา เจ้าอาวาสวัดนครทิพย์กุมภาพันธ์ 2559

(๑) มอบผ้าห่มให้ชาวเนปาล

(๒)มอบจอมอนิเตอร์ เครื่องเล่น DVD/MP3 ให้โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ

(๓) ซื้อที่ดินสร้างวัดไทยรัตนประทีป ประเทศฮังการี

(๔) งานวางศิลาฤกษ์พระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์

(๕) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต


มีนาคม 2558

(๑) ตึกอุบัติเหตุ รพ.เขาวง  “ตึก 78 ปี หลวงปู่อ้ม สุขกาโม” วัดป่าภูผาผึ้ง

(๒) กราบระลึกหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ครบ ๔ ปี วันถวายพระราชทานเพลิง

(๓) จัดซื้อท่อน้ำให้วัดถ้ำสาริกา อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

(๔) อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม และพระมหาจักรายุธ สัมมปัตโต

(๕) บรรพชาสามเณรโชคอนันต์

(๖) ผลการศึกษาดูงานใน รพ.ญี่ปุ่น


มีนาคม 2559

(๓) ทำบุญผ้าป่าสร้างฌาปนกิจสถานวัดป่ากตัญญุตาราม จ.สระแก้ว

(๔) ทำบุญผ้าป่าร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดป่ารวก จ.เชียงราย

(๕) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม

วัดป่าหนองไผ่ และพระมหาจักรายุธ สัมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงิน จ.สกลนคร


เมษายน 2558

(๑) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมฯเมษายน 2559

(๑) งานบูชาคุณเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๒ อาคารกีฬาในร่มสวนลุมพินี

(๒) จัดถุงยังชีพและมอบของช่วยเหลือผู้ประสบคคี ภัย อ.แม่อาย จ.เชียงราย

(๓) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์วิทยา กิจจวิชโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

(๔) จัดของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ ญี่ปุ่น


พฤษภาคม 2558

(๑) จัดของช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาว เนปาล

(๒) ออกหน่วยร่วมกับแพทย์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบ ภัย แผ่นดินไหวชาวเนปาล

(๓) อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ และพระมหาจักรายุธ สัมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงิน จ.สกลนคร

(๔) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผ่นดินไหวที่เนปาล รอบ 2

(๕)  ทำบุญครบรอบวันมอบเสนาสนะวัดป่าบัว แก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์

(๖) อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทูลเกล้าถวายพระราชินี แห่ง ภูฎาน

(๗) จาริกบุญศึกษาพระพุทธศาสนา ณ ประเทศอินโดนีเซีย

(๘) เยี่ยม อ.กำพล, หลวงพ่อปัญญา วัดนครทิพย์ และชมรมพุทธศาสนา รพ.บ้านแหลม
พฤษภาคม 2559

(๑) บูรณะพระประธานศาลาหอฉัน วัดป่ากตัญญุตาราม จ.สระแก้ว

(๒) ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมหลวงพ่อทอง จันทสิริ วัดอโศการาม

(๓) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

(๔) งานทำบุญครบรอบ ๓ ปี มอบเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุรี

(๕) งานบูชาคุณเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๓ อาคารกีฬาในร่มสวนลุมพินี

(๖) อบรมปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์มหาจักรายุธ สัมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงิน จ.สกลนคร

มิถุนายน 2558

      (๑) มอบยาเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเนปาล

   (๒) จัดทำหนังสือธรรมะจากภูผาผึ้ง และร่างหนังสือจาริกบุญศึกษาเซน

   (๓) สร้างบ้านให้ชาวเนปาลที่ประสบภัยแผ่นดินไหว

   (๔) ประชุมเตรียมงานสรุปรายงานเสนอท่านธรรมาจารย์สร้างเหยิน

    (๕)  อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน โดยท่านอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล

มิถุนายน

มิถุนายน 2559

(๑) รักษาอาการอาพาธพระอาจารย์จำปี วัดอโศการาม

(๒) เปิดวัดไทยรัตนประทีป ประเทศฮังการี

(๓) พระอาจารย์บุญมี แสดงธรรมที่วิทยาลัยธรรมะเกท

(๔) งานบูชาคุณเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๔ อาคารกีฬาในร่มสวนลุมพินี

(๕) มอบทุน 3.5 ล้านบาทจัดสร้างอาคารฟื้นฟูผู้สูงอายุ ญาณสังวรานุสรณ์

(๖) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจาย์สมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาสกรกฎาคม 2558

(๑) เข้าเยี่ยมคารวะท่านสร้างเหยิน มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน

(๒) ช่วยผู้ประสบภัยเนปาล

(๓) เปลี่ยนฉัตร ผ้าห่มพระประธานวัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์

(๔) ประเมินการบูรณะโรงเรียนบ้านดงโคร่ง กาญจนบุรี  

(๕) จาริกบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนกรกฎาคม 2559

(๑) งานบูชาคุณเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๕ อาคารกีฬาในร่มสวนลุมพินี

(๒) เจ้าภาพงานบรรพชาอุปสมบทที่วัดอโศการาม

(๓) กราบทำวัตรถวายผ้าอาบและเทียนพรรษาวัดป่ามัชฌิมา วาส จ.กาฬสินธุ์ และวัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรธานี

(๔) กราบถวายผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยไทยธรรม ท่านเจ้าคุณเทพปัญญากวีวัดมกุฏกษัตริยาราม

(๕) จาริกบุญผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา ภาคอีสานตอนใต้ ๑๖ วัด

(๖) จัดสร้างเจดีย์เจ้าอาวาสวัดนครทิพย์


สิงหาคม 2558

(๑)  จาริกบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน

(๒)  กราบทำวัตรแสดงมุทิตาจิตหลวงพ่อบุญมี วัดถ้ำเต่า

(๓)  บูรณะพระธาตุที่สินธุปาโจก เนปาล

(๔)  สร้างอาคารเรียน เนปาล

(๕)  ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประเทศเมียนม่าร์

(๖)  อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยหลวงพ่อบุญมี วัดถ้ำเต่า

(๗)  ทุนศึกษาดูงานโรงพยาบาลที่ประเทศ ญี่ปุ่น

(๘)  สำรวจพื้นที่เพื่อสร้างอาคารดูแลผู้สูงอายุและ พิการ

(๙)  อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดย อาจารย์พญ.อมรา มลิลาสิงหาคม 2559


(๑) งานบูชาคุณเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๖  อาคารกีฬาในร่มสวนลุมพินี

(๒) อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย

(๓) ผ้าป่าสร้างโรงครัวโรงอาหารวัดป่าศรัทธาถวาย

(๔) เททองหล่อพระประธานวัดป่ามะขาม รูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงตามพระมหาบัว และสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
กันยายน 2558

(๑) จัดเตรียมของนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ประ เทศเมียนม่าร์

(๒) ร่วมกันสร้างอนามัย มอบข้าวสารอาหารแห้ง บูรณะวัดที่เมียนม่าร์จากอุทกภัย

(๓) ประชุมวางแผนจัดสร้างอาคาร รพ.ดูแลผู้ป่วยสูงอายุและพิการ

(๔) งานมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลพระอาจารย์จิรวัฒน์ วัดป่าไชยชุมพล

(๕) ถวายไทยธรรม ดูงานเจดีย์วัดป่าสุนันทาราม จ.กาญจนบุรี

(๖) บูรณะสถานีอนามัยที่ฮินทาดา ประเทศเมียนม่าร์

(๗) รักษาอาการอาพาธท่านเจ้าอาวาสวัดอรุณรังษี จ.นครนายก


กันยายน 2559

(๑) อบรมปฏิบัติธรรม โดยอาจารย์ พญ. อมรา มลิลา

(๒) งานบูชาคุณสมเด็จพระสังฆราช ครั้งที่ 7 อาคาร กีฬาในร่มสวนลุมพินี

(๓) ถวายเครื่องกรองน้ำ ที่สำนักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู อ.แก่งคอย สระบุรี

(๔) อบรมปฏิบัติธรรม โดยพระอาจารย์มหาประกอบ ธัมมชีโว วัดป่ามหาไชย
ตุลาคม 2558

(๑)  พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์

(๒)  จัดทำหนังสือผู้อุ้มชูพระพุทธศาสนา และจาริกบุญศึกษาเซนสำหรับงานกฐินวัดถ้ำเต่า และวัดป่าบัวแก้ว

(๓)  เยี่ยมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่บูดาเปส ชื่อ Dhamma Gate

(๔)  บริจาคเงินช่วยดูแลผู้อพยพชาวเซอเบีย

(๕)  ถวายผ้าห่มพระ 300 ผืน และมอบให้ชาวบ้านจำนวน 900 ผืน

(๖)   อบรมปฏิบัติธรรม โดย พระอาจารย์คำผอง วัดป่าพิทักษ์ธรรม

(๗)  เจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ คุณแม่พี่อ้วน กนกนันท์ สุวรรณมาลี 
พี่ธรรมบริกร วัชรธรรมสถาน

(๘)  ร่วมทำบุญกฐิน ถวายปัจจัยไทยธรรมและผ้ากฐินวัดป่าบ้านตาด  วัดป่าภูผาแดง และวัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรธานี


ตุลาคม 2559  

(๑)  งานบูชาคุณสมเด็จพระสังฆราช ครั้งที่ 8 อาคาร กีฬาในร่มสวนลุมพินี

(๒)  จาริกบุญผ้าจำนำพรรษา ภาคตะวันออก

(๓) งานทอดกฐินวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์

(๔) งานทอดผ้าป่าโครงการเทิดพระเกียรติ, หอพระ รพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์, ผ้าป่าโรงครัว โรงอาหารวัดถ้ำเต่า, ผ้าป่าสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหินแหลม

(๕) งานยกยอดเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์

(๖) งานมอบพระพุทธรูปประจำบ้านแก่ชาวบ้านหินแหลม

(๗) อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์เฉลิม ธัมมธโร วัดป่าภูแปกฯ

พฤศจิกายน 2558

(๑) ร่วมงานกฐินวัดภูสังโฆ วัดถ้ำสหาย อุดรธานี

(๒) มอบทุนดูงานรพ.ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๒ ทุน

(๓) โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช

(๔) งานกฐินวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์

(๕) งานปักหมุดกำหนดเขตสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสัง วรานุสรณ์

(๖) นำคณะแพทย์พยาบาลดูงานรพ.คุมาโมโต้ เพื่อวางแผนสร้างอาคารฟื้นฟู ผู้สูงอายุ

(๗) จัดซื้อกระเบื้องมุงหลังคาวัดป่าศรัทธาถวายพฤศจิกายน 2559

(๑) จัดยาออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.เพชรบุรี

(๒) ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพชรบุรี

(๓) รับพระราชทานผ้าไตรสำหรับทอดถวายวัดป่าศรัทธา ถวาย

(๔) ทอดกฐินพระราชทานวัดป่าศรัทธาถวาย

(๕) งานฌาปนกิจศพคุณโยชิ ทานากะ

(๖) สำรวจเส้นทางอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

(๗)  อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยท่านอาจารย์จำรัส จันทโชโต วัดหลังศาล

(๘) รักษาอาพาธหลวงตาจำปี วัดอโศการาม

(๙) กราบอวยพรปีใหม่ อ.พญ.อมรา มลิลา


ธันวาคม 2558

(๑) คารวะแสดงมุทิตาจิตพระอาจารย์สุพจน์ วัดมหาธาตุ

(๒) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย

(๓)  รักษาพระเจ้าอาวาสวัดอรุณรังสีที่อาพาธ

(๔) ซ่อมแซมที่พักสงฆ์ธรรมวิภาวัน ปากน้ำ สมุทรปราการ

(๕) มอบขนมช่วยเหลือโครงการปันของใช้ให้น้องๆ ในชนบท

(๕) บูรณะปรับปรุงเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ กาญจนบุรี
ธันวาคม 2559

(๑) ถวายยาและสังฆทาน ในโอกาสขึ้นปีใหม่ วัดบางกะม่า จ.ราชบุรี

(๒) อบรมวัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่

(๓) พิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

(๔) ความคืบหน้ากุฏิวัดภูจ้อมก้อม และโรงครัว โรงอาหารวัดป่าศรัทธาถวาย

(๕) ทอดผ้าป่าครบรอบ ๑๐ ปีมอบเสนาสนะแด่สงฆ์ วัดป่ากตัญญุตาราม จ.สระแก้ว

(๖) มอบของปีใหม่ชาวบ้าน เด็ก จ.สระแก้ว และจ.ปราจีนบุรี

(๗) ถวายยา และสังฆทาน วัดป่าธรรมปิฎก จ.ปราจีนบุรี

(๘) ถวายสังฆทานยา เวชภัณฑ์ วัดป่า ๖ วัด รอบๆวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์

(๙) พระอาจารย์สมบัติ รับตราตั้งวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์จากเจ้าคณะภาค

ปี พ.ศ.2556ปี พ.ศ.2557


มกราคม 2556

(๑) มอบของปีใหม่ชาวบ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล จ.บึงกาฬ

(๒) กราบเยี่ยมครูอาจารย์ วัดถ้ำพระภูวัว วัดป่าภูผาผึ้ง วัดป่าโนนขุมเงิน

(๓) หลวงปู่อ้ม วัดป่าภูผาผึ้ง เมตตาเยี่ยมวัชรธรรมสถาน

(๔) อบรมวัชรธรรม โดย พระอาจารย์มหาจักรายุธ สัมมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงิน

(๕) ร่วมงานวางศิลาฤกษ์เจดีย์องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
มกราคม 2557

 (๑) เจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
 (๒) มอบของปีใหม่นักเรียนบ้านห้วยเจริญ จ.สุโขทัย
(๓) ทำบุญปีใหม่วัดป่าบัวทิวา จ.สุโขทัย
(๔) ร่วมงานปีใหม่อวยพรท่านสร้างเหยิน ณ ประเทศไต้หวัน
 (๕) ทำกุฏิวัดป่าบัวทิวา
 (๖) ส่งชุดแพทย์และเงินไปช่วย Tacloban ประเทศฟิลิปปินส์
 (๗) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์มหาจักรายุธ สัมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงิน จ.สกลนคร

 (๘) พระประธานวัดป่าบัวทิวา "พระพุทธธรรมวิสุทธิ มงคล"กุมภาพันธ์ 2556

(๑) งานก่อสร้างเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุรี

(๒) พิธีเททองหล่อพระประธาน พระปิยะบรมไตรโลกนาถ วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ และพระพุทธเมตตา 4 องค์ 4 ภาค ในจังหวัด น่าน จันทบุรี กาญจนบุรี สุราษฎ์ธานี

(๓) อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์คำผอง ฐิตปุญโญ วัดป่าพิทักษ์ธรรม จ.นครราชสีมากุมภาพันธ์ 2557

 (๑) ทำบุญเลี้ยงพระวัดอโศการาม
 (๒) ผลการประชุมมูลนิธิฯ
 (๓) ถวายสี และปัจจัยเพื่อบูรณะวัดป่ากตัญญุตาราม จ.สระแก้ว
 (๔) มอบทุนสร้างหอพระพุทธเมตตาประจำโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ จ.สุโขทัย
 (๕) เบิกเนตรพระประธานวัดป่าบัวทิวาที่ท้องพิธีสนามหลวงในสัปดาห์มาฆบูชา ๒๕๕๗
 (๖) ถวายปัจจัยเพิ่มเติมในการสร้างที่พักอุบาสิกาวัด ถ้ำเต่า
 (๗) ถวายรูปเขียนทศชาติชาดกแด่พ่อแม่ครูอาจารย์
 (๘) นำพระประธานนาคปรกประดิษฐาน ณ วัดป่าบัวทิวา

 (๙) กราบเยี่ยมถวายสังฆทาน พระอธิการสมชาย เจ้าอาวาสวัดป่าพระธรรมวิสุทธิมงคล

 (๑๐) รักษาพระอาพาธ
 (๑๑) ถวายผ้าย้อมสีกรักสำหรับบวชเณรภาคฤดูร้อน 100 คน ที่วัดป่าโนนขุมเงิน สกลนคร
(๑๒) อบรมปฏฺิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล เพชรบูรณ์

มีนาคม 2556

(๑) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์

(๒) การก่อสร้างเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุรีมีนาคม 2557

 (๑) ส่งแพทย์ดูงานรพ.คุมาโมโต้ ญี่ปุ่น

 (๒) รักษาพระอาพาธ

 (๓) ความคืบหน้าการก่อสร้างหอพระพุทธเมตตา ร.ร.วัดน้ำรัก

 (๔) กราบหลวงปู่เลิศ วัดป่ามุตโตทัย

 (๕) ปรับปรุงเตาเผาขยะ ที่วัชรธรรม

 (๖) จาริกบุญอีสาน วัดป่าภูผาผึ้ง วัดถ้ำเต่า

(๗) ทำบุญมอบของปีใหม่นักเรียนบ้านน้ำรัก เลี้ยงภัตตาหารเพล ถวายพระพุทธเมตตา

(๘) มอบจตุปัจจัยไทยธรรม วัดป่าโพธิญาณรังสี

 (๙) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำพระกริ่งทอง นาค และชุบทอง สำหรับวัดป่าโนนขุมเงิน

 (๑๐) จาริกบุญวัดหนองจอก จ.อุทัยธานี วัดป่าบัวทิวา จ.สุโขทัย

(๑๑) มอบพระแก้วมรกตและปัจจัยสร้างหอพระแก้วมรกตแก่โรงเรียนบ้านห้วยเจริญเมษายน 2556

 (๑) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์คเวสโก วัดป่าสุนันทวาราม จ.กาญจนบุรี

(๒) ย้ายพระประธานพระพุทธบรมไตรโลกนาถ ประดิษฐานที่ ถ้ำบัวแก้ว และพระพุทธเมตตา ร.ร.บ้านหินแหลม

 เมษายน 2557

 (๑) งานปรับปรุงห้องพักให้หลวงพ่อปัญญา วัดนครทิพย์
(๒) รายงานความคืบหน้าการบูรณะศาลาใหญ่วัดป่ามุตโตทัย ของหลวงปู่เลิศ ที่บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
 (๓) สร้างกุฏิถวายท่านพ่อลี วัดอโศการาม
 (๔) อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรม
 (๕) จาริกบุญอีสานวัดป่าบ้านตาด วัดถ้ำพระภูวัว วัดถ้ำเต่า วัดสามัคคีอุปถัมภ์ วัดป่ามัชฌิมาวาส

พฤษภาคม 2556

(๑) พิธีมอบเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์

(๒) อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์สมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี

(๓) โครงการบูรณะอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหินแหลม จ.กาญจนบุรีพฤษภาคม 2557

 (๑) ศาลาพักอุบาสิกาวัดป่าศรัทธาถวาย
 (๒) มอบถวายเสนาสนะและอาสนะสำหรับพระและโยม วัดหนองจอก จ.อุทัยธานี
 (๓) มอบถวายเสนาสนะวัดป่าบัวทิวาแด่คณะสงฆ์ จ.สุโขทัย
(๔) มอบหอพระและพระแก้วมรกต โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ จ.สุโขทัย
 (๕) จาริกบุญภาคตะวันออก
 (๖) ทำบุญครบรอบ ๑ ปีวันมอบเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว จ.กาญจนบุรี
 (๗) มอบทุนดูงาน รพ.ที่ประเทศญี่ปุ่นและอุปกรณ์การแพทย์แก่แพทย์รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 (๘) ส่งแพทย์พยาบาลดูงานที่ รพ.คุมาโมโต้ เป็นเวลา 1 เดือน
 (๙) อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์มหาจักรายุธ สัมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงิน
(๑๐) จาริกบุญศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น
 (๑๑) ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่จ.เชียงราย


มิถุนายน 2556

(๑) อัญเชิญพระพุทธเมตตาประดิษฐาน ณ หอพระโรงเรียนบ้านหินแหลม จ.กาญจนบุรี

(๒) กราบหลวงปู่ไพโรจน์ วัดสันติธรรม เชียงใหม่

(๓) ทำบุญนำไฟฟ้าเข้าวัดป่ากตัญญุตาราม จ.สระแก้ว และถวายสังฆทานวัดธรรมปิฎก จ.ปราจีนบุรี

(๔) ความคืบหน้าบูรณะโรงเรียนบ้านหินแหลม จ.กาญจนบุรีมิถุนายน 2557


 (๑) ดูความคืบหน้าการก่อสร้างกุฏิวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
 (๒) กราบคารวะท่านธรรมจารย์สร้างเหยิน ประเทศไต้หวัน
 (๓) ตรวจพื้นที่เพื่อบูรณะวัชรธรรมสถาน และดูพื้นที่เพื่อสร้างหอพระ
รพ.ห้วย พลู
 (๔) จาริกบุญผ้าอาบน้ำฝนภาคอีสาน
 (๕) อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในประเทศภูฏาน
(๖) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์สมหมาย อัตตมโน
วัด ป่าสันติกาวาส
 (๗) หล่อรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

กรกฎาคม 2556

(๑) ประชุมหารือระหว่างมูลนิธิดวงแก้ว และฉือจี้

(๒) ความคืบหน้าบูรณะโรงเรียนบ้านหินแหลม

(๓) อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์อุทัย วัดป่าเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

(๔) กราบแสดงมุทิตาจิตท่านเจ้าคุณเทพฯ วัดมกุฏกษัตริยาราม

(๕) จาริกบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาประจำปี 2556

(๖) คอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน โรงพยาบาลกรกฎาคม 2557

  (๑) งานอุปสมบท พล.ร.ต.นพ.ดร.ปิโยรส ปรียานนท์

สิงหาคม 2556

(๑) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ จ.น่าน

(๒) ร่วมงานถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อผจญ วัดป่าสิริปุญญาราม จ.เลย

(๓) มอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหินแหลม จ.กาญจนบุรี

(๔) อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต

(๕) กราบคารวะสังขารคุณแม่จันดี โลหิตดี ที่วัดป่าบ้านตาด

(๖) อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดย อ.พญ.อมรา มลิลา


สิงหาคม 2557

 (๑) มอบถวายพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดถ้ำเต่า


 (๒) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต


 (๔) พิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช พระอัครสาวกเพื่อประดิษฐานที่วัดถ้ำเขาพระ จ.สงขลา


 (๕) ดูงานก่อสร้างอาคารที่ รพ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

 (๓) เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับตึกพักสงฆ์ รพ.เขาวง

 (๖) ถวายท่อน้ำ PE วัดป่าภูผาผึ้ง

 (๗) ทำระบบโซล่าร์เซลล์ที่ถ้ำผากง


กันยายน 2556

(๑) จาริกบุญอีสานเหนือ

(๒) ความคืบหน้าบูรณะโรงเรียนบ้านหินแหลม

(๓) บูรณะเสนาสนะสำนักสงฆ์หุบเย็น จ.กาญจนบุรี

(๔) เข้ารับผ้าพระกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระ สังฆราช

(๕) กราบทำวัตรถวายผ้าอาบน้ำฝนครูอาจารย์ภาคตะวัน ออก

(๖) ถวายเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดเจ้าอาวาสวัดหิน แหลม จ.กาญจนบุรีกันยายน 2557

  (๑) ปรับปรุงต่อเติมหอฉัน และอาคารที่พักอุบาสิกาวัดป่าบัวแก้ว
ญาณ สัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุรี


ตุลาคม 2556

(๑) กราบถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยจากประเทศภูฏานแด่สมเด็จพระสังฆราช ณ รพ.จุฬาลงกรณ์


(๒) อบรมวัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์


(๓) ทอดกฐินสามัคคีวัดป่าเย็นศิริ จ.เลย


(๔) ทอกกฐินวัดป่ากตัญญุตาราม จ.สระแก้ว


(๕) ร่วมบุญกฐินวัดป่าบ้านตาด , ภูสังโฆ, ถ้ำเต่า, ผาแดง, หนองแซงตุลาคม 2557


(๑) จัดส่งเครื่องกันหนาวถวายวัดป่าศรัทธาถวาย วัดภูผาผึ้ง และวัดถ้ำพระภูวัว

(๒) ตรวจรับงานหล่อพระพุทธชินราช และรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช

(๓) บูรณะต่อเติมหอฉัน อาคารที่พักอุบาสิกา และทางเดินจงกรม วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์

(๔) ถวายรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช เมื่องานกฐินวัดถ้ำเต่า

(๕) อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์คำผอง ฐิตปุญโญ วัดป่าพิทักษ์ธรรม จ.นครราชสีมา

 (๖) ร่วมบุญกฐินวัดป่าภูผาผึ้ง จ.มุกดาหาร


พฤศจิกายน 2556

(๑) พิธีวางศิลาฤกษ์วัดป่าบัวทิวา
(๒) งานกฐินพระราชทานวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุรี
(๓) ออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ ไต้ฝุ่น ประเทศฟิลิปปินส์


พฤศจิกายน 2557

 (๑) กฐินวัดป่าบัวแก้ว ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
 (๒) มอบของชาวบ้านจ.กาฬสินธุ์
 (๓) อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์มหาประกอบ ธัมมชีโว วัดป่ามหาไชย
 (๔) รักษาพระอาพาธ


ธันวาคม 2556

(๑) เปิดโรงทาน รพ.ห้วยพลู ทุกวันพุธ ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง

(๒) เยี่ยมโรงพยาบาล/โรงเรียน จ.น่าน
(๓) เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนห้วยพลู จ.นครปฐม
(๔) สร้างห้องผ่าตัด รพ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ป่วย
(๕) ถวายผ้าห่มกันหนาว วัดถ้ำประทุน จ.ชลบุรี
(๖) พยาบาลทุนดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นรายงานผลการ ดูงานต่อท่านเจ้า กรมแพทย์

(๗) ปรับปรุงทาสีสถานปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน

(๘) ถวายผ้าห่มกันหนาว และมอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาวแก่ชาวบ้านที่สำนักสงฆ์บางกะม่า อ.โป่งกระทิง จ.ราชบุรี
(๙) ถวายปัจจัยไทยธรรมสำนักสงฆ์เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี


 ธัน วาคม 2557

 (๑) สร้างห้องน้ำ วัดนครทิพย์ ราชบุรี

 (๒) กุฏิวัดอโศการาม สมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2554                              ปี พ.ศ. 2555มกราคม 2554

(๑) งานบูชาคุณ 84 พรรษามหาราชันย์

(๒) ถวายเพลพระธรรมทูต วัดพระศรีฯ บางเขน กทม.

(๓) มอบของปีใหม่ชาวบ้านและนักเรียน จ.น่าน

(๔) อบรมปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์

(๕) ที่ดินถวายองค์หลวงตาพระมหาบัว

มกราคม 2555

(๑) ทำบุญปีใหม่ วัดหลวงตาบัว วัดพระแท่นดงรัง วัดถ้ำเสือ
(๒) งานบูชาคุณแผ่นดินและทำบุญปีใหม่
(๓) ร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปีศรี มหาวีโร
(๔) มอบผ้าห่ม ข้าวสาร แก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา
(๕) ร่วมงานถวายเพลิงคุณแม่พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี
(๖) อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข
(๗) ร่วมงานบุญประทานข้าวเปลือก มอบเครื่องกันหนาวชาวบ้านภูวัว


กุมภาพันธ์ 2554

(๑) บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระกุศลแด่หลวงตาพระมหา บัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด

(๒) อบรมปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร

(๓) เจ้าภาพงาน บำเพ็ญกุศลสรีระสังขารของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่าบ้านตาดและร่วมบุญโรงทาน 

กุมภาพันธ์ 2555

(๑) อบรมปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดหนองป่าไผ่ จ.สกลนคร

 

(๒) มอบผ้าห่ม เสื้อหนาว ชาวบ้าน อ.นาแห้ว จ.เลยมีนาคม 2554มีนาคม 2555

(๑) อบรมปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์สายหนองป่าพง หลวงพ่อเลี่ยม เป็นประธาน

(๒) รายงานการจัดงานพุทธชยันตี และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

(๓) ส่งบุคลากรทางการแพทย์ศึกษาดูงานที่ รพ.ในประเทศญี่ปุ่น

(๔) สรุปการดำเนินการก่อสร้างวัดป่าบัวแก้วใน เดือนมีนาคม


เมษายน 2554

(๑) ออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดินถล่มที่ภาคใต้

(๒) มอบของช่วยเหลือคนใต้หลังน้ำลด

(๓) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์จิรวัฒน์เมษายน 2555

(๑) พิมพ์หนังสือประจำปีมูลนิธิ "วัดป่า"

(๒) ดำเนินการเรื่องการปั้นพระพุทธเจ้าทันใจและการ จัดสร้างพุทธชยันตี

(๓) วางศิลาฤกษ์วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

(๔) อบรมปฏิบัติธรรม โดยพระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข


พฤษภาคม 2554พฤษภาคม 2555

(๑) ถวายการรักษาพระอาพาธ

(๒) ประชุมร่วมกับมูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน

(๓) อบรมปฏิบัติธรรม โดยพระอาจารย์คเวสโก วัดป่าสุนันทวนาราม

(๔) จัดทำหนังสือมงคลสูตรถวายคณะสงฆ์ศรีลังกา


มิถุนายน 2554มิถุนายน 2555

(๑) งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ณ อาคารลุมพินีสถาน

(๒) จัดของบริจาคสำหรับพี่น้องที่ขาดแคลนในชนบท ๒๐,๐๐๐ ชุด

(๓) สรุปการดำเนินการก่อสร้างวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ เดือนมิถุนายน


กรกฎาคม 2554กรกฎาคม 2555

(๑) จัดของบริจาคสำหรับพี่น้องที่ขาดแคลนในชนบท รอบที่ 2

(๒) ตรวจความคืบหน้าการบูรณะโรงเรียนบ้านหินแหลม

(๓) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์อุทัย วัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรม

(๔) สรุปการดำเนินการก่อสร้างวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ เดือนกรกฎาคม


สิงหาคม 2554สิงหาคม 2555

(๑) จาริกบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา ประจำปี 2555

(๒) ถวายปัจจัยสร้างเสนาสนะวัดป่าภูผาผึ้ง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

(๓) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย

(๔) จัดของบริจาคสำหรับพี่น้องที่ขาดแคลนในชนบท รอบที่่ 3

(๕) สรุปการดำเนินการก่อสร้างวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ เดือนสิงหาคม


กันยายน 2554กันยายน 2555

(๑) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร อ.พญ.อมรา มลิลา

(๒) จาริกบุญถวายผ้าจำนำพรรษาภาคตะวันออก

(๓) สรุปการดำเนินการก่อสร้างวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ เดือนกันยายน


ตุลาคม 2554ตุลาคม 2555

(๑) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

(๒) สรุปการดำเนินการก่อสร้างวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ เดือนตุลาคม


พฤศจิกายน 2554พฤศจิกายน 2555

(๑) ร่วมบุญกฐินวัดป่าบ้านตาด วัดป่าภูผาแดง วัดถ้ำเต่า

(๒) อบรมปฏิบัติบัติธรรมหลักสูตรท่านโพธิ์ สวนโมกข์

(๓) มอบของขวัญเด็กนักเรียนและผู้ยากไร้ จ.น่าน

(๔)สรุป การดำเนินการก่อสร้างวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ เดือนพฤศจิกายน

(๕) ทอดกฐินครั้งแรกของวัดป่าบัวแก้ว

(๖) มอบของขวัญปีใหม่อุปกรณ์การเรียน เครื่องกีฬาแก่นักเรียนบ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี


ธันวาคม 2554ธันวาคม 2555

(๑) จาริกบุญสังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล

(๒) ถวายเครื่องกันหนาวพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐาน

(๓) มอบของปีใหม่แด่นักเรียนและชาวบ้านที่ยากไร้ จ.กาญจนบุรี

(๔) สรุปการดำเนินการก่อสร้างวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ เดือนธันวาคม   


    ติดตามข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่    
       
 
   


  ตารางกิจกรรม เดือน
พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560

                                                                                                                                                                                    
 

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

   
28

29

 

30

1
 
โรงทาน
รพ.ห้วยพลู

 

2 3
4

   
5


6 7

8
โรงทาน
รพ.ห้วยพลู9 10
11
   
12 

13 14 15
โรงทาน
รพ.ห้วยพลู


16

17
18


   
19

20
 


21
22
โรง ทาน
รพ.ห้วยพลู
23
24

25

   
26


27


28
29
โรงทาน
รพ.ห้วยพลู

30 1 2    

   


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail :
duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook


402px