หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม | โครงการต่างๆ | เผยแผ่ธรรมะ |Blog บทความ| ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา  


   

กิจกรรมที่มูลนิธิดำเนินงานในแต่ละเดือน ได้แก่ งานด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา งานด้านส่งเสริมการศึกษา งานด้านการแพทย์ และงานสาธารณกุศล

           

กิจกรรมปี 2562

  กิจกรรมปี 2563   กิจกรรมปี 2564        
                             
            กิจกรรมปี 2558   กิจกรรมปี 2559   กิจกรรมปี 2560   กิจกรรมปี 2561    
                             
            กิจกรรมปี 2557   กิจกรรมปี 2556   กิจกรรมปี 2555   กิจกรรมปี 2554    
                             
   
กิจกรรมปี 2555 รายละเอียดและภาพกิจกรรม
   

มกราคม

(๑) ทำบุญปีใหม่ วัดหลวงตาบัว วัดพระแท่นดงรัง วัดถ้ำเสือ
(๒) งานบูชาคุณแผ่นดินและทำบุญปีใหม่
(๓) ร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปีศรี มหาวีโร
(๔) มอบผ้าห่ม ข้าวสาร แก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา
(๕) ร่วมงานถวายเพลิงคุณแม่พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี
(๖) อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข
(๗) ร่วมงานบุญประทายข้าวเปลือก มอบเครื่องกันหนาวแก่ชาวบ้านอ.ภูวัว จ.บึงกาฬ
รายละเอียดและภาพ >>
   

กุมภาพันธ์

(๑) อบรมปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดหนองป่าไผ่ จ.สกลนคร
(๒) มอบผ้าห่ม เสื้อหนาว ชาวบ้าน อ.นาแห้ว จ.เลย
รายละเอียดและภาพ >>
   

มีนาคม

(๑) อบรมปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์สายหนองป่าพง หลวงพ่อเลี่ยม เป็นประธาน
(๒) รายงานการจัดงานพุทธชยันตี และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
(๓) ส่งบุคลากรทางการแพทย์ศึกษาดูงานที่ รพ.ในประเทศญี่ปุ่น
(๔) สรุปการดำเนินการก่อสร้างวัดป่าบัวแก้วใน เดือนมีนาคม
รายละเอียดและภาพ >>
   

เมษายน

(๑) พิมพ์หนังสือประจำปีมูลนิธิ "วัดป่า"
(๒) ดำเนินการเรื่องการปั้นพระพุทธเจ้าทันใจและการ จัดสร้างพุทธชยันตี
(๓) วางศิลาฤกษ์วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(๔) อบรมปฏิบัติธรรม โดยพระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข
รายละเอียดและภาพ >>
   

พฤษภาคม

(๑) ถวายการรักษาพระอาพาธ
(๒) ประชุมร่วมกับมูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน
(๓) อบรมปฏิบัติธรรม โดยพระอาจารย์คเวสโก วัดป่าสุนันทวนาราม 
(๔) จัดทำหนังสือมงคลสูตรถวายคณะสงฆ์ศรีลังกา
รายละเอียดและภาพ >>
   

มิถุนายน

(๑) งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ณ อาคารลุมพินีสถาน
(๒) จัดของบริจาคสำหรับพี่น้องที่ขาดแคลนในชนบท ๒๐,๐๐๐ ชุด
(๓) สรุปการดำเนินการก่อสร้างวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ เดือนมิถุนายน
รายละเอียดและภาพ >>
   

กรกฎาคม

(๑) จัดของบริจาคสำหรับพี่น้องที่ขาดแคลนในชนบท รอบที่ 2
(๒) ตรวจความคืบหน้าการบูรณะโรงเรียนบ้านหินแหลม
(๓) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์อุทัย วัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรม
(๔) สรุปการดำเนินการก่อสร้างวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ เดือนกรกฎาคม
รายละเอียดและภาพ >>
   
สิงหาคม (๑) จาริกบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา ประจำปี 2555
(๒) ถวายปัจจัยสร้างเสนาสนะวัดป่าภูผาผึ้ง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(๓) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย
(๔) จัดของบริจาคสำหรับพี่น้องที่ขาดแคลนในชนบท รอบที่่ 3
(๕) สรุปการดำเนินการก่อสร้างวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ เดือนสิงหาคม
รายละเอียดและภาพ >>
   
กันยายน (๑) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร อ.พญ.อมรา มลิลา
(๒) จาริกบุญถวายผ้าจำนำพรรษาภาคตะวันออก
(๓) สรุปการดำเนินการก่อสร้างวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ เดือนกันยายน
รายละเอียดและภาพ >>
   
ตุลาคม (๑) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
(๒) สรุปการดำเนินการก่อสร้างวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ เดือนตุลาคม
รายละเอียดและภาพ >>
   
พฤศจิกายน (๑) ร่วมบุญกฐินวัดป่าบ้านตาด วัดป่าภูผาแดง วัดถ้ำเต่า
(๒) อบรมปฏิบัติบัติธรรมหลักสูตรท่านโพธิ์ สวนโมกข์
(๓) มอบของขวัญเด็กนักเรียนและผู้ยากไร้ จ.น่าน
(๔) สรุปการดำเนินการก่อสร้างวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ เดือนพฤศจิกายน
(๕) ทอดกฐินครั้งแรกของวัดป่าบัวแก้ว
(๖) มอบของขวัญปีใหม่อุปกรณ์การเรียน เครื่องกีฬาแก่นักเรียนบ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
รายละเอียดและภาพ >>
   
ธันวาคม (๑) จาริกบุญสังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล
(๒) ถวายเครื่องกันหนาวพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐาน
(๓) มอบของปีใหม่แด่นักเรียนและชาวบ้านที่ยากไร้ จ.กาญจนบุรี
(๔) สรุปการดำเนินการก่อสร้างวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ เดือนธันวาคม
รายละเอียดและภาพ >>

 

 

 


    ติดตามข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่    
       
 
   


 


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook