หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม | โครงการต่างๆ | เผยแผ่ธรรมะ |Blog บทความ| ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา  


   

กิจกรรมที่มูลนิธิดำเนินงานในแต่ละเดือน ได้แก่ งานด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา งานด้านส่งเสริมการศึกษา งานด้านการแพทย์ และงานสาธารณกุศล

            กิจกรรมปี 2562   กิจกรรมปี 2563            
                             
            กิจกรรมปี 2558   กิจกรรมปี 2559   กิจกรรมปี 2560   กิจกรรมปี 2561    
                             
            กิจกรรมปี 2557   กิจกรรมปี 2556   กิจกรรมปี 2555   กิจกรรมปี 2554    
                             
   
กิจกรรมปี 2556 รายละเอียดและภาพกิจกรรม
   

มกราคม

(๑) มอบของปีใหม่ชาวบ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล จ.บึงกาฬ
(๒) กราบเยี่ยมครูอาจารย์ วัดถ้ำพระภูวัว วัดป่าภูผาผึ้ง วัดป่าโนนขุมเงิน
(๓) หลวงปู่อ้ม วัดป่าภูผาผึ้ง เมตตาเยี่ยมวัชรธรรมสถาน 
(๔) อบรมวัชรธรรม โดย พระอาจารย์มหาจักรายุธ สัมมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงิน
(๕) ร่วมงานวางศิลาฤกษ์เจดีย์องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
รายละเอียดและภาพ >>
   

กุมภาพันธ์

(๑) งานก่อสร้างเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุรี
(๒) พิธีเททองหล่อพระประธาน พระปิยะบรมไตรโลกนาถ วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ และพระพุทธเมตตา 4 องค์ 4 ภาค ในจังหวัด น่าน จันทบุรี กาญจนบุรี สุราษฎ์ธานี
(๓) อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์คำผอง ฐิตปุญโญ วัดป่าพิทักษ์ธรรม จ.นครราชสีมา
รายละเอียดและภาพ >>
   

มีนาคม

(๑) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์
(๒) การก่อสร้างเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุรี
รายละเอียดและภาพ >>
   

เมษายน

(๑) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์คเวสโก วัดป่าสุนันทวาราม จ.กาญจนบุรี
(๒) ย้ายพระประธานพระพุทธบรมไตรโลกนาถ ประดิษฐานที่ ถ้ำบัวแก้ว และพระพุทธเมตตา ร.ร.บ้านหินแหลม
รายละเอียดและภาพ >>
   

พฤษภาคม

(๑) พิธีมอบเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์
(๒) อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์สมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
(๓) โครงการบูรณะอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหินแหลม จ.กาญจนบุรี
รายละเอียดและภาพ >>
   

มิถุนายน

(๑) อัญเชิญพระพุทธเมตตาประดิษฐาน ณ หอพระโรงเรียนบ้านหินแหลม จ.กาญจนบุรี
(๒) กราบหลวงปู่ไพโรจน์ วัดสันติธรรม เชียงใหม่
(๓) ทำบุญนำไฟฟ้าเข้าวัดป่ากตัญญุตาราม จ.สระแก้ว และถวายสังฆทานวัดธรรมปิฎก จ.ปราจีนบุรี
(๔) ความคืบหน้าบูรณะโรงเรียนบ้านหินแหลม จ.กาญจนบุรี
รายละเอียดและภาพ >>
   

กรกฎาคม

(๑) ประชุมหารือระหว่างมูลนิธิดวงแก้ว และฉือจี้ 
(๒) ความคืบหน้าบูรณะโรงเรียนบ้านหินแหลม
(๓) อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์อุทัย วัดป่าเขาใหญ่ญาณสัมปันโน
(๔) กราบแสดงมุทิตาจิตท่านเจ้าคุณเทพฯ วัดมกุฏกษัตริยาราม
(๕) จาริกบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาประจำปี 2556
(๖) คอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน โรงพยาบาล
รายละเอียดและภาพ >>
   
สิงหาคม (๑) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ จ.น่าน
(๒) ร่วมงานถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อผจญ วัดป่าสิริปุญญาราม จ.เลย
(๓) มอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหินแหลม จ.กาญจนบุรี
(๔) อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
(๕) กราบคารวะสังขารคุณแม่จันดี โลหิตดี ที่วัดป่าบ้านตาด
(๖) อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดย อ.พญ.อมรา มลิลา
รายละเอียดและภาพ >>
   
กันยายน (๑) จาริกบุญอีสานเหนือ
(๒) ความคืบหน้าบูรณะโรงเรียนบ้านหินแหลม 
(๓) บูรณะเสนาสนะสำนักสงฆ์หุบเย็น จ.กาญจนบุรี
(๔) เข้ารับผ้าพระกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช
(๕) กราบทำวัตรถวายผ้าอาบน้ำฝนครูอาจารย์ภาคตะวันออก
(๖) ถวายเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดเจ้าอาวาสวัดหินแหลม จ.กาญจนบุรี
รายละเอียดและภาพ >>
   
ตุลาคม (๑) กราบถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยจากประเทศภูฏานแด่สมเด็จพระสังฆราช ณ รพ.จุฬาลงกรณ์
(๒) อบรมวัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์
(๓) ทอดกฐินสามัคคีวัดป่าเย็นศิริ จ.เลย
(๔) ทอกกฐินวัดป่ากตัญญุตาราม จ.สระแก้ว
(๕) ร่วมบุญกฐินวัดป่าบ้านตาด , ภูสังโฆ, ถ้ำเต่า, ผาแดง, หนองแซง
รายละเอียดและภาพ >>
   
พฤศจิกายน (๑) พิธีวางศิลาฤกษ์วัดป่าบัวทิวา
(๒) งานกฐินพระราชทานวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุรี
(๓) ออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ ไต้ฝุ่น ประเทศฟิลิปปินส์
รายละเอียดและภาพ >>
   
ธันวาคม (๑) เปิดโรงทาน รพ.ห้วยพลู ทุกวันพุธ ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง
(๒) เยี่ยมโรงพยาบาล/โรงเรียน จ.น่าน
(๓) เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนห้วยพลู จ.นครปฐม
(๔) สร้างห้องผ่าตัด รพ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ป่วย
(๕) ถวายผ้าห่มกันหนาว วัดถ้ำประทุน จ.ชลบุรี
(๖) พยาบาลทุนดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นรายงานผลการ ดูงานต่อท่านเจ้า กรมแพทย์
(๗) ปรับปรุงทาสีสถานปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน
(๘) ถวายผ้าห่มกันหนาว และมอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาวแก่ชาวบ้านที่สำนักสงฆ์บางกะม่า อ.โป่งกระทิง จ.ราชบุรี
(๙) ถวายปัจจัยไทยธรรมสำนักสงฆ์เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี
รายละเอียดและภาพ >>

 

 

 


    ติดตามข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่    
       
 
   


 


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook