หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม | โครงการต่างๆ | เผยแผ่ธรรมะ |Blog บทความ| ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา  


   

กิจกรรมที่มูลนิธิดำเนินงานในแต่ละเดือน ได้แก่ งานด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา งานด้านส่งเสริมการศึกษา งานด้านการแพทย์ และงานสาธารณกุศล

                             
            กิจกรรมปี 2562   กิจกรรมปี 2563   กิจกรรมปี 2564        
                             
            กิจกรรมปี 2558   กิจกรรมปี 2559   กิจกรรมปี 2560   กิจกรรมปี 2561    
                             
            กิจกรรมปี 2557   กิจกรรมปี 2556   กิจกรรมปี 2555   กิจกรรมปี 2554    
                             
   
กิจกรรมปี 2557 รายละเอียดและภาพกิจกรรม
   

มกราคม

(๑) เจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
(๒) มอบของปีใหม่นักเรียนบ้านห้วยเจริญ จ.สุโขทัย
(๓) ทำบุญปีใหม่วัดป่าบัวทิวา จ.สุโขทัย
(๔) ร่วมงานปีใหม่อวยพรท่านสร้างเหยิน ณ ประเทศไต้หวัน
(๕) ทำกุฏิวัดป่าบัวทิวา จ.สุโขทัย
(๖) ส่งชุดแพทย์และเงินไปช่วย Tacloban ประเทศฟิลิปปินส์
(๗) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์มหาจักรายุธ สัมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงิน จ.สกลนคร
(๘) พระประธานวัดป่าบัวทิวา "พระพุทธธรรมวิสุทธิมงคล"
รายละเอียดและภาพ >>
   

กุมภาพันธ์

(๑) ทำบุญเลี้ยงพระวัดอโศการาม
(๒) ผลการประชุมมูลนิธิฯ
(๓) ถวายสี และปัจจัยเพื่อบูรณะวัดป่ากตัญญุตาราม จ.สระแก้ว
(๔) มอบทุนสร้างหอพระพุทธเมตตาประจำโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ จ.สุโขทัย
(๕) เบิกเนตรพระประธานวัดป่าบัวทิวาที่ท้องพิธีสนามหลวงในสัปดาห์มาฆบูชา ๒๕๕๗
(๖) ถวายปัจจัยเพิ่มเติมในการสร้างที่พักอุบาสิกาวัดถ้ำเต่า
(๗) ถวายรูปเขียนทศชาติชาดกแด่พ่อแม่ครูอาจารย์
(๘) นำพระประธานนาคปรกประดิษฐาน ณ วัดป่าบัวทิวา
(๙) กราบเยี่ยมถวายสังฆทาน พระอธิการสมชาย เจ้าอาวาสวัดป่าพระธรรมวิสุทธิมงคล
(๑๐) รักษาพระอาพาธ
(๑๑) ถวายผ้าย้อมสีกรักสำหรับบวชเณรภาคฤดูร้อน 100 คน ที่วัดป่าโนนขุมเงิน สกลนคร
(๑๒) อบรมปฏฺิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล เพชรบูรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   

มีนาคม

(๑) ส่งแพทย์ดูงานรพ.คุมาโมโต้ ญี่ปุ่น
(๒) รักษาพระอาพาธ 
(๓) ความคืบหน้าการก่อสร้างหอพระพุทธเมตตา ร.ร.วัดน้ำรัก
(๔) กราบหลวงปู่เลิศ วัดป่ามุตโตทัย 
(๕) ปรับปรุงเตาเผาขยะ ที่วัชรธรรม 
(๖) จาริกบุญอีสาน วัดป่าภูผาผึ้ง วัดถ้ำเต่า 
(๗) ทำบุญมอบของปีใหม่นักเรียนบ้านน้ำรัก เลี้ยงภัตตาหารเพล ถวายพระพุทธเมตตา
(๘) ปัจจัยไทยธรรม วัดป่าโพธิญาณรังสี 
(๙) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำพระกริ่งทอง นาค และชุบทอง สำหรับวัดป่าโนนขุมเงิน
(๑๐) จาริกบุญวัดหนองจอก จ.อุทัยธานี วัดป่าบัวทิวา จ.สุโขทัย
(๑๑) มอบพระแก้วมรกตและปัจจัยสร้างหอพระแก้วมรกตแก่โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 
รายละเอียดและภาพ >>
   

เมษายน

(๑) งานปรับปรุงห้องพักให้หลวงพ่อปัญญา วัดนครทิพย์
(๒) รายงานความคืบหน้าการบูรณะศาลาใหญ่วัดป่ามุตโตทัย ของหลวงปู่เลิศ ที่บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
(๓) สร้างกุฏิถวายท่านพ่อลี วัดอโศการาม
(๔) อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรม
(๕) จาริกบุญอีสานวัดป่าบ้านตาด วัดถ้ำพระภูวัว วัดถ้ำเต่า วัดสามัคคีอุปถัมภ์ วัดป่ามัชฌิมาวาส 
รายละเอียดและภาพ >>
   

พฤษภาคม

(๑) ศาลาพักอุบาสิกาวัดป่าศรัทธาถวาย
(๒) มอบถวายเสนาสนะและอาสนะสำหรับพระและโยม วัดหนองจอก จ.อุทัยธานี
(๓) มอบถวายเสนาสนะวัดป่าบัวทิวาแด่คณะสงฆ์ จ.สุโขทัย
(๔) มอบหอพระและพระแก้วมรกต โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ จ.สุโขทัย
(๕) จาริกบุญภาคตะวันออก
(๖) ทำบุญครบรอบ ๑ ปีวันมอบเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว จ.กาญจนบุรี
(๗) มอบทุนดูงาน รพ.ที่ประเทศญี่ปุ่นและอุปกรณ์การแพทย์แก่แพทย์รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(๘) ส่งแพทย์พยาบาลดูงานที่ รพ.คุมาโมโต้ เป็นเวลา 1 เดือน
(๙) อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์มหาจักรายุธ สัมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงิน
(๑๐) จาริกบุญศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น
(๑๑) ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่จ.เชียงราย
รายละเอียดและภาพ >>
   

มิถุนายน

(๑) ดูความคืบหน้าการก่อสร้างกุฏิวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
(๒) กราบคารวะท่านธรรมจารย์สร้างเหยิน ประเทศไต้หวัน
(๓) ตรวจพื้นที่เพื่อบูรณะวัชรธรรมสถาน และดูพื้นที่เพื่อสร้างหอพระ รพ.ห้วยพลู
(๔) จาริกบุญผ้าอาบน้ำฝนภาคอีสาน
(๕) อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในประเทศภูฏาน
(๖) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์สมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส
(๗) หล่อรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
รายละเอียดและภาพ >>
   

กรกฎาคม

(๑) งานอุปสมบท พล.ร.ต.นพ.ดร.ปิโยรส ปรียานนท์
รายละเอียดและภาพ >>
   
สิงหาคม (๑) มอบถวายพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดถ้ำเต่า
(๒) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
(๓) พิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช พระอัครสาวกเพื่อประดิษฐานที่วัดถ้ำเขาพระ จ.สงขลา
(๔) ดูงานก่อสร้างอาคารที่ รพ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
(๕) เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับตึกพักสงฆ์ รพ.เขาวง
(๖) ถวายท่อน้ำ PE วัดป่าภูผาผึ้ง
(๗) ทำระบบโซล่าร์เซลล์ที่ถ้ำผากง
รายละเอียดและภาพ >>
   
กันยายน (๑) ปรับปรุงต่อเติมหอฉัน และอาคารที่พักอุบาสิกาวัดป่าบัวแก้วญาณ สัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุรี
รายละเอียดและภาพ >>
   
ตุลาคม (๑) จัดส่งเครื่องกันหนาวถวายวัดป่าศรัทธาถวาย วัดภูผาผึ้ง และวัดถ้ำพระภูวัว
(๒) ตรวจรับงานหล่อพระพุทธชินราช และรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช
(๓) บูรณะต่อเติมหอฉัน อาคารที่พักอุบาสิกา และทางเดินจงกรม วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ 
(๔) ถวายรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช เมื่องานกฐินวัดถ้ำเต่า
(๕) อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์คำผอง ฐิตปุญโญ วัดป่าพิทักษ์ธรรม จ.นครราชสีมา
(๖) ร่วมบุญกฐินวัดป่าภูผาผึ้ง จ.มุกดาหาร
รายละเอียดและภาพ >>
   
พฤศจิกายน (๑) กฐินวัดป่าบัวแก้ว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(๒) มอบของชาวบ้าน จ.กาฬสินธุ์
(๓) อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์มหาประกอบ ธัมมชีโว วัดป่ามหาไชย
(๔) รักษาพระอาพาธ
รายละเอียดและภาพ >>
   
ธันวาคม (๑) สร้างห้องน้ำ วัดนครทิพย์ ราชบุรี
(๒) กุฏิวัดอโศการาม สมุทรปราการ
รายละเอียดและภาพ >>

 

 


 


    ติดตามข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่    
       
 
            
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook