หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม | โครงการต่างๆ | เผยแผ่ธรรมะ |Blog บทความ| ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา  


   

กิจกรรมที่มูลนิธิดำเนินงานในแต่ละเดือน ได้แก่ งานด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา งานด้านส่งเสริมการศึกษา งานด้านการแพทย์ และงานสาธารณกุศล

                             
            กิจกรรมปี 2562   กิจกรรมปี 2563   กิจกรรมปี 2564        
                             
            กิจกรรมปี 2558   กิจกรรมปี 2559   กิจกรรมปี 2560   กิจกรรมปี 2561    
                             
            กิจกรรมปี 2557   กิจกรรมปี 2556   กิจกรรมปี 2555   กิจกรรมปี 2554    
                             
   
กิจกรรมปี 2558 รายละเอียดและภาพกิจกรรม
   

มกราคม

(๑) มอบอาหาร ข้าวสาร เครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มแก่ชาวบ้าน จ.ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ 
(๒) งานบูชาคุณแผ่นดิน และทำบุญปีใหม่ ณ วัชรธรรมสถาน
(๓) เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
(๔) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์สมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี ณ วัชรธรรมสถาน
(๕) ถวายอาสนะ ปานะ เลี้ยงภัตตาหารเพลพระธรรมทูต ณ วัดมหาธาตุ
รายละเอียดและภาพ >>
   

กุมภาพันธ์

(๑)  อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย
(๒)  มอบหอพระ รพ.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
(๓)  อุปสมบทคุณเรย์ ชาวไต้หวัน
(๔)  รักษาอาพาธหลวงพ่อปัญญา เจ้าอาวาสวัดนครทิพย์
(๕)  รักษาอาพาธพระอาจารย์บวร วัดดอยธรรมเจดีย์
(๖)  ห้องปลอดเชื้อหลวงพ่อปัญญา เจ้าอาวาสวัดนครทิพย์
รายละเอียดและภาพ >>
   

มีนาคม

(๑) ตึกอุบัติเหตุ รพ.เขาวง  “ตึก 78 ปี หลวงปู่อ้ม สุขกาโม” วัดป่าภูผาผึ้ง
(๒) กราบระลึกหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ครบ ๔ ปี วันถวายพระราชทานเพลิง
(๓) จัดซื้อท่อน้ำให้วัดถ้ำสาริกา อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(๔) อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม และพระมหาจักรายุธ สัมปัตโต
(๕) บรรพชาสามเณรโชคอนันต์
(๖) ผลการศึกษาดูงานใน รพ.ญี่ปุ่น
รายละเอียดและภาพ >>
   

เมษายน

(๑) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมฯ
รายละเอียดและภาพ >>
   

พฤษภาคม

(๑) จัดของช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเนปาล
(๒) ออกหน่วยร่วมกับแพทย์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเนปาล
(๓) อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ และพระมหาจักรายุธ สัมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงิน จ.สกลนคร
(๔) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล รอบ 2
(๕)  ทำบุญครบรอบวันมอบเสนาสนะวัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์
(๖) อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทูลเกล้าถวายพระราชินีแห่งภูฎาน
(๗) จาริกบุญศึกษาพระพุทธศาสนา ณ ประเทศอินโดนีเซีย
(๘) เยี่ยม อ.กำพล, หลวงพ่อปัญญา วัดนครทิพย์ และชมรมพุทธศาสนา รพ.บ้านแหลม
รายละเอียดและภาพ >>
   

มิถุนายน

(๑) มอบยาเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเนปาล
(๒) จัดทำหนังสือธรรมะจากภูผาผึ้ง และร่างหนังสือจาริกบุญศึกษาเซน
(๓) สร้างบ้านให้ชาวเนปาลที่ประสบภัยแผ่นดินไหว
(๔) ประชุมเตรียมงานสรุปรายงานเสนอท่านธรรมาจารย์สร้างเหยิน
(๕)  อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน โดยท่านอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล
รายละเอียดและภาพ >>
   

กรกฎาคม

(๑) เข้าเยี่ยมคารวะท่านสร้างเหยิน มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน
(๒) ช่วยผู้ประสบภัยเนปาล
(๓) เปลี่ยนฉัตร ผ้าห่มพระประธานวัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์
(๔) ประเมินการบูรณะโรงเรียนบ้านดงโคร่ง กาญจนบุรี  
(๕) จาริกบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
สิงหาคม (๑)  จาริกบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา
(๒)  กราบทำวัตรแสดงมุทิตาจิตหลวงพ่อบุญมี วัดถ้ำเต่า
(๓)  บูรณะพระธาตุที่สินธุปาโจกที่ประเทศเนปาล
(๔)  สร้างอาคารเรียนที่ประเทศเนปาล
(๕)  ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประเทศเมียนม่าร์
(๖)  อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยหลวงพ่อบุญมี วัดถ้ำเต่า
(๗)  ทุนศึกษาดูงานโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่น
(๘)  สำรวจพื้นที่เพื่อสร้างอาคารดูแลผู้สูงอายุและพิการ
(๙)  อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดย อาจารย์พญ.อมรา มลิลา
รายละเอียดและภาพ >>
   
กันยายน (๑) จัดเตรียมของนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ประเทศเมียนม่าร์
(๒) ร่วมกันสร้างอนามัย มอบข้าวสารอาหารแห้ง บูรณะวัดที่เมียนม่าร์จากอุทกภัย
(๓) ประชุมวางแผนจัดสร้างอาคาร รพ.ดูแลผู้ป่วยสูงอายุและพิการ
(๔) งานมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลพระอาจารย์จิรวัฒน์ วัดป่าไชยชุมพล
(๕) ถวายไทยธรรม ดูงานเจดีย์วัดป่าสุนันทาราม จ.กาญจนบุรี
(๖) บูรณะสถานีอนามัยที่ฮินทาดา ประเทศเมียนม่าร์
(๗) รักษาอาการอาพาธท่านเจ้าอาวาสวัดอรุณรังษี จ.นครนายก
รายละเอียดและภาพ >>
   
ตุลาคม (๑)  พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์
(๒)  จัดทำหนังสือผู้อุ้มชูพระพุทธศาสนา และจาริกบุญศึกษาเซนสำหรับงานกฐินวัดถ้ำเต่า และวัดป่าบัวแก้ว
(๓)  เยี่ยมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่บูดาเปส ชื่อ Dhamma Gate
(๔)  บริจาคเงินช่วยดูแลผู้อพยพชาวเซอเบีย
(๕)  ถวายผ้าห่มพระ 300 ผืน และมอบให้ชาวบ้านจำนวน 900 ผืน
(๖)   อบรมปฏิบัติธรรม โดย พระอาจารย์คำผอง วัดป่าพิทักษ์ธรรม
(๗)  เจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ คุณแม่พี่อ้วน กนกนันท์ สุวรรณมาลี  พี่ธรรมบริกร วัชรธรรมสถาน
(๘)  ร่วมทำบุญกฐิน ถวายปัจจัยไทยธรรมและผ้ากฐินวัดป่าบ้านตาด  วัดป่าภูผาแดง และวัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรธานี
รายละเอียดและภาพ >>
   
พฤศจิกายน (๑) ร่วมงานกฐินวัดภูสังโฆ วัดถ้ำสหาย อุดรธานี 
(๒) มอบทุนดูงานรพ.ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๒ ทุน
(๓) โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช 
(๔) งานกฐินวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ 
(๕) งานปักหมุดกำหนดเขตสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์ 
(๖) นำคณะแพทย์พยาบาลดูงานรพ.คุมาโมโต้ เพื่อวางแผนสร้างอาคารฟื้นฟู ผู้สูงอายุ 
(๗) จัดซื้อกระเบื้องมุงหลังคาวัดป่าศรัทธาถวาย
รายละเอียดและภาพ >>
   
ธันวาคม (๑) คารวะแสดงมุทิตาจิตพระอาจารย์สุพจน์ วัดมหาธาตุ
(๒) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
(๓)  รักษาพระเจ้าอาวาสวัดอรุณรังสีที่อาพาธ 
(๔) ซ่อมแซมที่พักสงฆ์ธรรมวิภาวัน ปากน้ำ สมุทรปราการ 
(๕) มอบขนมช่วยเหลือโครงการปันของใช้ให้น้องๆ ในชนบท 
(๕) บูรณะปรับปรุงเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ กาญจนบุรี
รายละเอียดและภาพ >>    ติดตามข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่    
       
 
   


 


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook