หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม | โครงการต่างๆ | เผยแผ่ธรรมะ |Blog บทความ| ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา  


   

กิจกรรมที่มูลนิธิดำเนินงานในแต่ละเดือน ได้แก่ งานด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา งานด้านส่งเสริมการศึกษา งานด้านการแพทย์ และงานสาธารณกุศล

           

กิจกรรมปี 2562

  กิจกรรมปี 2563   กิจกรรมปี 2564        
                             
            กิจกรรมปี 2558   กิจกรรมปี 2559   กิจกรรมปี 2560   กิจกรรมปี 2561    
                             
            กิจกรรมปี 2557   กิจกรรมปี 2556   กิจกรรมปี 2555   กิจกรรมปี 2554    
                             
   
กิจกรรมปี 2559 รายละเอียดและภาพกิจกรรม
   

มกราคม

(๑) มอบทุนวิจัยให้นักศึกษา 
(๒) ประชุมหารือก่อสร้างอาคารดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ  “ญาณสังวรานุสรณ์” 
(๓) งานทำบุญบูชาคุณแผ่นดินและครบ 20 ปีวัชรธรรมสถาน 
(๔) เททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เขียน
(๕) บูรณะที่พักสงฆ์ธรรมวิภาวัน 
(๖) เลี้ยงปีใหม่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ บ้านบางปะกง
(๗) ตรวจงานบูรณะโรงเรียนบ้านดงโคร่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
รายละเอียดและภาพ >>
   

กุมภาพันธ์

(๑) มอบผ้าห่มให้ชาวเนปาล
(๒) มอบจอมอนิเตอร์ เครื่องเล่น DVD/MP3 ให้โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ
(๓) ซื้อที่ดินสร้างวัดไทยรัตนประทีป ประเทศฮังการี
(๔) งานวางศิลาฤกษ์พระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์
(๕) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
รายละเอียดและภาพ >>
   

มีนาคม

(๑) เปิดโครงการบูชาคุณเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราช ที่อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชน สวนลุมพินี
(๒) ร่วมทำบุญเจดีย์หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
(๓) ทำบุญผ้าป่าสร้างฌาปนกิจสถานวัดป่ากตัญญุตาราม จ.สระแก้ว
(๔) ทำบุญผ้าป่าร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดป่ารวก จ.เชียงราย
(๕) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ และพระมหาจักรายุธ สัมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงิน จ.สกลนคร
รายละเอียดและภาพ >>
   

เมษายน

(๑) งานบูชาคุณเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๒ อาคารกีฬาในร่มสวนลุมพินี
(๒) จัดถุงยังชีพและมอบของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคี ภัย อ.แม่อาย จ.เชียงราย
(๓) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์วิทยา กิจจวิชโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
(๔) จัดของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น
รายละเอียดและภาพ >>
   

พฤษภาคม

(๑) บูรณะพระประธานศาลาหอฉัน วัดป่ากตัญญุตาราม จ.สระแก้ว 
(๒) ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมหลวงพ่อทอง จันทสิริ วัดอโศการาม 
(๓) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี 
(๔) งานทำบุญครบรอบ ๓ ปี มอบเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุรี 
(๕) งานบูชาคุณเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๓ อาคารกีฬาในร่มสวนลุมพินี
(๖) อบรมปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์มหาจักรายุธ สัมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงิน จ.สกลนคร
รายละเอียดและภาพ >>
   

มิถุนายน

(๑) รักษาอาการอาพาธพระอาจารย์จำปี วัดอโศการาม 
(๒) เปิดวัดไทยรัตนประทีป ประเทศฮังการี 
(๓) พระอาจารย์บุญมี แสดงธรรมที่วิทยาลัยธรรมะเกท 
(๔) งานบูชาคุณเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๔ อาคารกีฬาในร่มสวนลุมพินี
(๕) มอบทุน 3.5 ล้านบาทจัดสร้างอาคารฟื้นฟูผู้สูงอายุ ญาณสังวรานุสรณ์ 
(๖) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจาย์สมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส
รายละเอียดและภาพ >>
   

กรกฎาคม

(๑) งานบูชาคุณเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๕ อาคารกีฬาในร่มสวนลุมพินี
(๒) เจ้าภาพงานบรรพชาอุปสมบทที่วัดอโศการาม 
(๓) กราบทำวัตรถวายผ้าอาบและเทียนพรรษาวัดป่ามัชฌิมาวาส จ.กาฬสินธุ์ และวัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรธานี 
(๔) กราบถวายผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยไทยธรรม ท่านเจ้าคุณเทพปัญญากวีวัดมกุฏกษัตริยาราม
(๕) จาริกบุญผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา ภาคอีสานตอนใต้ ๑๖ วัด 
(๖) จัดสร้างเจดีย์เจ้าอาวาสวัดนครทิพย์
รายละเอียดและภาพ >>
   
สิงหาคม (๑) งานบูชาคุณเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๖  อาคารกีฬาในร่มสวนลุมพินี
(๒) อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย 
(๓) ผ้าป่าสร้างโรงครัวโรงอาหารวัดป่าศรัทธาถวาย 
(๔) เททองหล่อพระประธานวัดป่ามะขาม รูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงตามพระมหาบัว และสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
รายละเอียดและภาพ >>
   
กันยายน (๑) อบรมปฏิบัติธรรม โดยอาจารย์ พญ. อมรา มลิลา
(๒) งานบูชาคุณสมเด็จพระสังฆราช ครั้งที่ 7 อาคาร กีฬาในร่มสวนลุมพิ
(๓) ถวายเครื่องกรองน้ำ ที่สำนักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู อ.แก่งคอย สระบุรี
(๔) อบรมปฏิบัติธรรม โดยพระอาจารย์มหาประกอบ ธัมมชีโว วัดป่ามหาไชย
รายละเอียดและภาพ >>
   
ตุลาคม (๑)  งานบูชาคุณสมเด็จพระสังฆราช ครั้งที่ 8 อาคาร กีฬาในร่มสวนลุมพินี
(๒)  จาริกบุญผ้าจำนำพรรษา ภาคตะวันออก
(๓) งานทอดกฐินวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์
(๔) งานทอดผ้าป่าโครงการเทิดพระเกียรติ, หอพระ รพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์, ผ้าป่าโรงครัว โรงอาหารวัดถ้ำเต่า, ผ้าป่าสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหินแหลม
(๕) งานยกยอดเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
(๖) งานมอบพระพุทธรูปประจำบ้านแก่ชาวบ้านหินแหลม
(๗) อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์เฉลิม ธัมมธโร วัดป่าภูแปกฯ
รายละเอียดและภาพ >>
   
พฤศจิกายน (๑) จัดยาออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.เพชรบุรี
(๒) ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพชรบุรี
(๓) รับพระราชทานผ้าไตรสำหรับทอดถวายวัดป่าศรัทธาถวาย
(๔) ทอดกฐินพระราชทานวัดป่าศรัทธาถวาย
(๕) งานฌาปนกิจศพคุณโยชิ ทานากะ
(๖) สำรวจเส้นทางอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
(๗)  อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยท่านอาจารย์จำรัส จันทโชโต วัดหลังศาล
(๘) รักษาอาพาธหลวงตาจำปี วัดอโศการาม
(๙) กราบอวยพรปีใหม่ อ.พญ.อมรา มลิลา
รายละเอียดและภาพ >>
   
ธันวาคม (๑) ถวายยาและสังฆทาน ในโอกาสขึ้นปีใหม่ วัดบางกะม่า จ.ราชบุรี
(๒) อบรมวัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่
(๓) พิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
(๔) ความคืบหน้ากุฏิวัดภูจ้อมก้อม และโรงครัว โรงอาหารวัดป่าศรัทธาถวาย
(๕) ทอดผ้าป่าครบรอบ ๑๐ ปีมอบเสนาสนะแด่สงฆ์ วัดป่ากตัญญุตาราม จ.สระแก้ว
(๖) มอบของปีใหม่ชาวบ้าน เด็ก จ.สระแก้ว และจ.ปราจีนบุรี
(๗) ถวายยา และสังฆทาน วัดป่าธรรมปิฎก จ.ปราจีนบุรี
(๘) ถวายสังฆทานยา เวชภัณฑ์ วัดป่า ๖ วัด รอบๆวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์
(๙) พระอาจารย์สมบัติ รับตราตั้งวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์จากเจ้าคณะภาค
รายละเอียดและภาพ >>

 

 

 


    ติดตามข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่    
       
 
   


 


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook