หน้าแรก  |  เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม  | โครงการต่างๆ  |  เผยแผ่ธรรมะ  | Blogบทความ |ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา
             


   

กิจกรรมที่มูลนิธิดำเนินงานในแต่ละเดือน ได้แก่ งานด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา งานด้านส่งเสริมการศึกษา งานด้านการแพทย์

และงานสาธารณกุศล

                             
            กิจกรรมปี 2558   กิจกรรมปี 2559   กิจกรรมปี 2560   กิจกรรมปี 2561    
                             
            กิจกรรมปี 2557   กิจกรรมปี 2556   กิจกรรมปี 2555   กิจกรรมปี 2554    
                             
   
กิจกรรมปี 2560 รายละเอียดและภาพกิจกรรม
   

มกราคม

(๑) งานบูชาคุณแผ่นดินและทำบุญปีใหม่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(๒) งานเลี้ยงปีใหม่ของมูลนิธิ 2560 ที่บ้านเด็กเร่ร่อน
(๓) ออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
(๔) ประชุมหารืองานวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนบ้านหินแหลม จ.กาญจนบุรี
(๕) ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี
(๖) ความคืบหน้าโรงครัว โรงอาหารวัดป่าศรัทธาถวาย
(๗) กราบรายงานประจำปี 2559 ต่อท่านเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด (ท่านพระอาจารย์สุดใจ)
(๘) ร่วมทำบุญโรงทาน ทำบุญประทายข้าวเปลือก ทำบุญวางเสาเข็มเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว
รายละเอียดและภาพ >>
   

กุมภาพันธ์

(๑) อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต
(๒) พิธีหล่อสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
(๓) ความคืบหน้าการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   

มีนาคม

(๑) บำรุงเสนาสนะวัชรธรรมสถานของวัดป่าบ้านตาด
(๒) วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(๓) พิธีถวายพระพุทธเมตตาแด่เจดีย์บริวาร พระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์ วัดป่าบัวแก้ว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(๔) พิธีมอบหอพระประธาน โรงพยาบาลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
(๕) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม และพระอาจารย์มหาจักรายุธ สัมมปัตโต ณ วัชรธรรมสถาน
(๖) เยี่ยม รพ.สต.ปรังกาสี
(๗) ความคืบหน้าการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   

เมษายน

(๑) ซ่อมแซมถนนทางไปกราบไหว้พระธาตุบัวแก้ว และพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
(๒) ดูแลรักษาเสนาสนะวัชรธรรมจัดหาที่กักเก็บน้ำ
(๓) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ณ วัชรธรรมสถาน
(๔) พิธีหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
(๕) การดำเนินการจัดสร้างพระธาตุบัวแก้ว
(๖) ความคืบหน้าการสร้างอาคารดูแลฟื้นฟูผู้สูง อายุญาณสังวรานุสรณ์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
(๗) ความคืบหน้าการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   

พฤษภาคม

(๑) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย ณ วัชรธรรมสถาน
(๒) พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในสถูปพระเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
(๓) พิธีพุทธาภิเษกสร้างพระธาตุบัวแก้ว (สร้างภายใน 1 วัน 1 คืน) บนยอดเขาบัวแก้ว ณ วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์
(๔) ความคืบหน้าการสร้างที่เก็บน้ำวัชรธรรมสถาน
(๕) ความคืบหน้าการสร้างอาคารดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ "ญาณสังวรานุสรณ์" รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
(๖) ความคืบหน้าการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรานุสรณ์" ณ วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   

มิถุนายน

(๑) ติดตั้งถังเก็บน้ำสำหรับใช้ภายในวัดป่าบัวแก้ว
(๒) เยี่ยมชมโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี
(๓) ประชุมเตรียมงานจัดคณะไปแสวงบุญที่อินเดีย
(๔) สรุปผลการดำเนินการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   

กรกฎาคม

(๑) จาริกบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา พ.ศ.2560 ภาคตะวันตก
(๒) มุทิตาสักการะท่านเจ้าคุณเทพปัญญากวี วัดมกุฏกษัตริยาราม
(๓) มุทิตาสักการะวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์มหาประกอบ วัดป่ามหาไชย
(๔) เยี่ยมชม รพ.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
(๕) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร ท่านอาจารย์มหาจักรายุธ วัดป่าโนนขุมเงิน จ.สกลนคร
(๖) เยี่ยมชม รพ.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก
(๗) สรุปผลการดำเนินการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   
สิงหาคม (๑) สำรวจพื้นที่อ.ท่าแร่ จ.สกลนคร เพื่อสร้างวัดป่าแก้วบดินทร
(๒) ร่วมมุทิตาสักการะวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดถ้ำเต่า
(๓) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
(๔) หล่อพระพุทธเมตตา รพ.ยางตลาด
(๕) สรุปผลการดำเนินการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   
กันยายน (๑) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดย อ.พญ.อมรา มลิลา
(๒) สำรวจและจัดเตรียมที่พักครูบาอาจารย์และฆราวาสที่มาร่วมงานเปิดพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
(๓) จัดเตรียมกฐิน สลากภัต ไทยธรรม สำหรับงานเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
(๔) จัดเตรียมของร่วมงานกฐินของพ่อแม่ครูอาจารย์ ๙ วัด
(๕) รับอัฐิธาตุของท่านเจ้าพระคุณฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙
(๖) สรุปผลการดำเนินการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   
ตุลาคม (๑) งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
(๒) งานพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจ พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ
(๓) งานทอดผ้าพระกฐินสามัคคีวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์
(๔) จาริกบุญร่วมกฐินวัดป่าพ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐาน ๑๐ วัด
รายละเอียดและภาพ >>
   
พฤศจิกายน (๑) หาสถานที่จัดกิจกรรมธรรมจากพระโอษฐ์
(๒) เตรียมจัดทำภาพพุทธประวัติติดตั้งที่วัดธรรมสถิต จ.ระยอง
(๓) เริ่มต้นโครงการขนมปันรักให้ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
(๔) ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนบ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(๕) สานฝันปันรัก ณ บ้านอัมพวา
(๖) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่
รายละเอียดและภาพ >>
   
ธันวาคม (๑) มอบของเด็กดอยที่แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
(๒) ทริปจาริกบุญศึกษาพระพุทธศาสนาบุโรพุทโธ อินโดนีเซีย
(๓) เยี่ยมชมรพ.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
(๔) ศึกษาพื้นที่เพื่อสร้างวัดป่าแห่งใหม่ วัดป่าแก้วบดินทร์ธร จ.สกลนคร
(๕) พิธีวางเสาเอกอาคารตรวจรักษา รพ.สต.ปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
รายละเอียดและภาพ >>


 


    ติดตามข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่    
       
 
   


 


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook