หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม | โครงการต่างๆ | เผยแผ่ธรรมะ |Blog บทความ| ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา  


   

กิจกรรมที่มูลนิธิดำเนินงานในแต่ละเดือน ได้แก่ งานด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา งานด้านส่งเสริมการศึกษา งานด้านการแพทย์ และงานสาธารณกุศล

                             
            กิจกรรมปี 2562   กิจกรรมปี 2563            
                             
            กิจกรรมปี 2558   กิจกรรมปี 2559   กิจกรรมปี 2560   กิจกรรมปี 2561    
                             
            กิจกรรมปี 2557   กิจกรรมปี 2556   กิจกรรมปี 2555   กิจกรรมปี 2554    
                             
   
กิจกรรมปี 2560 รายละเอียดและภาพกิจกรรม
   

มกราคม

(๑) งานบูชาคุณแผ่นดินและทำบุญปีใหม่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(๒) งานเลี้ยงปีใหม่ของมูลนิธิ 2560 ที่บ้านเด็กเร่ร่อน
(๓) ออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
(๔) ประชุมหารืองานวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนบ้านหินแหลม จ.กาญจนบุรี
(๕) ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี
(๖) ความคืบหน้าโรงครัว โรงอาหารวัดป่าศรัทธาถวาย
(๗) กราบรายงานประจำปี 2559 ต่อท่านเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด (ท่านพระอาจารย์สุดใจ)
(๘) ร่วมทำบุญโรงทาน ทำบุญประทายข้าวเปลือก ทำบุญวางเสาเข็มเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว
รายละเอียดและภาพ >>
   

กุมภาพันธ์

(๑) อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต
(๒) พิธีหล่อสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
(๓) ความคืบหน้าการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   

มีนาคม

(๑) บำรุงเสนาสนะวัชรธรรมสถานของวัดป่าบ้านตาด
(๒) วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(๓) พิธีถวายพระพุทธเมตตาแด่เจดีย์บริวาร พระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์ วัดป่าบัวแก้ว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(๔) พิธีมอบหอพระประธาน โรงพยาบาลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
(๕) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม และพระอาจารย์มหาจักรายุธ สัมมปัตโต ณ วัชรธรรมสถาน
(๖) เยี่ยม รพ.สต.ปรังกาสี
(๗) ความคืบหน้าการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   

เมษายน

(๑) ซ่อมแซมถนนทางไปกราบไหว้พระธาตุบัวแก้ว และพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
(๒) ดูแลรักษาเสนาสนะวัชรธรรมจัดหาที่กักเก็บน้ำ
(๓) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ณ วัชรธรรมสถาน
(๔) พิธีหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
(๕) การดำเนินการจัดสร้างพระธาตุบัวแก้ว
(๖) ความคืบหน้าการสร้างอาคารดูแลฟื้นฟูผู้สูง อายุญาณสังวรานุสรณ์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
(๗) ความคืบหน้าการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   

พฤษภาคม

(๑) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย ณ วัชรธรรมสถาน
(๒) พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในสถูปพระเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
(๓) พิธีพุทธาภิเษกสร้างพระธาตุบัวแก้ว (สร้างภายใน 1 วัน 1 คืน) บนยอดเขาบัวแก้ว ณ วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์
(๔) ความคืบหน้าการสร้างที่เก็บน้ำวัชรธรรมสถาน
(๕) ความคืบหน้าการสร้างอาคารดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ "ญาณสังวรานุสรณ์" รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
(๖) ความคืบหน้าการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรานุสรณ์" ณ วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   

มิถุนายน

(๑) ติดตั้งถังเก็บน้ำสำหรับใช้ภายในวัดป่าบัวแก้ว
(๒) เยี่ยมชมโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี
(๓) ประชุมเตรียมงานจัดคณะไปแสวงบุญที่อินเดีย
(๔) สรุปผลการดำเนินการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   

กรกฎาคม

(๑) จาริกบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา พ.ศ.2560 ภาคตะวันตก
(๒) มุทิตาสักการะท่านเจ้าคุณเทพปัญญากวี วัดมกุฏกษัตริยาราม
(๓) มุทิตาสักการะวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์มหาประกอบ วัดป่ามหาไชย
(๔) เยี่ยมชม รพ.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
(๕) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร ท่านอาจารย์มหาจักรายุธ วัดป่าโนนขุมเงิน จ.สกลนคร
(๖) เยี่ยมชม รพ.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก
(๗) สรุปผลการดำเนินการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   
สิงหาคม (๑) สำรวจพื้นที่อ.ท่าแร่ จ.สกลนคร เพื่อสร้างวัดป่าแก้วบดินทร
(๒) ร่วมมุทิตาสักการะวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดถ้ำเต่า
(๓) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
(๔) หล่อพระพุทธเมตตา รพ.ยางตลาด
(๕) สรุปผลการดำเนินการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   
กันยายน (๑) อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดย อ.พญ.อมรา มลิลา
(๒) สำรวจและจัดเตรียมที่พักครูบาอาจารย์และฆราวาสที่มาร่วมงานเปิดพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
(๓) จัดเตรียมกฐิน สลากภัต ไทยธรรม สำหรับงานเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
(๔) จัดเตรียมของร่วมงานกฐินของพ่อแม่ครูอาจารย์ ๙ วัด
(๕) รับอัฐิธาตุของท่านเจ้าพระคุณฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙
(๖) สรุปผลการดำเนินการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   
ตุลาคม (๑) งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
(๒) งานพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจ พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ
(๓) งานทอดผ้าพระกฐินสามัคคีวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์
(๔) จาริกบุญร่วมกฐินวัดป่าพ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐาน ๑๐ วัด
รายละเอียดและภาพ >>
   
พฤศจิกายน (๑) หาสถานที่จัดกิจกรรมธรรมจากพระโอษฐ์
(๒) เตรียมจัดทำภาพพุทธประวัติติดตั้งที่วัดธรรมสถิต จ.ระยอง
(๓) เริ่มต้นโครงการขนมปันรักให้ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
(๔) ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนบ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(๕) สานฝันปันรัก ณ บ้านอัมพวา
(๖) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่
รายละเอียดและภาพ >>
   
ธันวาคม (๑) มอบของเด็กดอยที่แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
(๒) ทริปจาริกบุญศึกษาพระพุทธศาสนาบุโรพุทโธ อินโดนีเซีย
(๓) เยี่ยมชมรพ.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
(๔) ศึกษาพื้นที่เพื่อสร้างวัดป่าแห่งใหม่ วัดป่าแก้วบดินทร์ธร จ.สกลนคร
(๕) พิธีวางเสาเอกอาคารตรวจรักษา รพ.สต.ปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
รายละเอียดและภาพ >>


 


    ติดตามข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่    
       
 
   


 


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook