หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม | โครงการต่างๆ | เผยแผ่ธรรมะ |Blog บทความ| ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา  


   

กิจกรรมที่มูลนิธิดำเนินงานในแต่ละเดือน ได้แก่ งานด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา งานด้านส่งเสริมการศึกษา งานด้านการแพทย์ และงานสาธารณกุศล

           

กิจกรรมปี 2562

 

กิจกรรมปี 2563

  กิจกรรมปี 2564        
                             
            กิจกรรมปี 2558   กิจกรรมปี 2559   กิจกรรมปี 2560  

กิจกรรมปี 2561

   
                             
            กิจกรรมปี 2557   กิจกรรมปี 2556   กิจกรรมปี 2555   กิจกรรมปี 2554    
                             
   
กิจกรรมปี 2561 รายละเอียดและภาพกิจกรรม
   

มกราคม

(๑) ทำบุญปีใหม่ ณ วัดอโศการาม
(๒) ปันรักบ้านตะวันใหม่ เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษาน้องๆ
(๓) งานบูชาคุณแผ่นดินและทำบุญครบรอบ ๒๒ ปี วัชรธรรมสถาน
(๔) จัดเตรียมโครงการธรรมะจากพระโอษฐ์ และสานต่อโครงการขนมปันรัก ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
(๕) ถวายภาพพุทธประวัติ แด่ท่านอาจารย์สุชิน วัดธรรมสถิต
(๖) ทำบุญปีใหม่รพ.ด่านมะขามเตี้ย และวางศิลาฤกษ์สร้างอาคาร "๗๐ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต"
(๗) ทริปปันรักสู่ดอยสูง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
(๘) ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรพ.สต.ปรังกาสี และอาคารโรงเรียนบ้านหินแหลม จ.กาญจนบุรี
รายละเอียดและภาพ >>
   

กุมภาพันธ์

(๑) ศึกษาวางแผนการสร้างอาคารรับผู้ป่วย รพ.วังเจ้า จ.ตาก
(๒) วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารรับผู้ป่วย และเททองหล่อพระบรมราชาสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รพ.วังเจ้า จ.ตาก
(๓) ทำบุญ ๙ วัด จ.เชียงใหม่
(๔) เริ่มสร้างอาคารรับผู้ป่วย รพ.วังเจ้า
(๕) โครงการธรรมะจากพระโอษฐ์ โดย พระอาจารย์ดร.มหาบูรณะ ชาตเมโธ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
(๖) ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างอาคารตรวจรักษาโรค รพ.สต.ปรังกาสี และอาคารเรียน รร.บ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจน์ฯ
(๗) อบรมปฏิบัติธรรม โดย พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย ณ วัชรธรรมสถาน
รายละเอียดและภาพ >>
   

มีนาคม

(๑) ความคืบหน้าสร้างอาคาร ๗๐ ปีพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ณ รพ.วังเจ้า จ.ตาก
(๒) ความคืบหน้าสร้างอาคาร ๗๐ ปีพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ณ รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
(๓) ความคืบหน้าสร้างอาคารตรวจรักษาโรค รพ.ปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(๔) ศึกษาเยี่ยมชมรพ.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
(๕) มอบที่ดินบริเวณพระบรมธาตุเจดีย์ถวายวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   

เมษายน

(๑) ความคืบหน้าการสร้างอาคาร ๗๐ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ณ รพ.วังเจ้า จ.ตาก
(๒) ความคืบหน้าสร้างอาคาร ๗๐ ปีพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ณ รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุร
(๓) ถวายปัจจัยร่วมสร้างศาลาสำนักสงฆ์บางกะม่า
(๔) การสร้างเสนาสนะวัดป่าแก้วบดินทร์ธร
(๕) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช ณ วัชรธรรมสถาน
รายละเอียดและภาพ >>
   

พฤษภาคม

(๑) พิธีเปิดอาคารเรียน ดวงแก้วรวมใจ รร.บ้านหินแหลม จ.กาญจนบุรี
(๒) พิธีเปิดอาคารตรวจรักษาโรค รพ.ปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(๓) ทำบุญครบรอบ ๕ ปี วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์
(๔) พิธีวางศิลาฤกษ์ วัดป่าแก้วบดินทร์ธร -วัดป่าของพระเจ้าแผ่นดิน ร.10
(๕) ธรรมะจากพระโอษฐ์ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
(๖) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์สมพร ปัญญาภรโณ วัดป่าท่างาม จ.กาฬสินธุ์
(๗) ความคืบหน้าอาคาร ๗๐ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ณ รพ.ด่านมะขามเตี้ย และรพ.วังเจ้า
รายละเอียดและภาพ >>
   

มิถุนายน

(๑) ทำบุญถวายจังหัน ปล่อยปู วัดอโศการาม สมุทรปราการ
(๒) ธรรมะจากพระโอษฐ์ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
(๓) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดถ้ำเต่า จ.อุดรธานี
(๔) พิธีเททองหล่อพระประธาน พระพุทธปรัตถกรนาคาพิทักษ์ วัดป่าแก้วบดินทร์ธร
(๕) ความคืบหน้าก่อสร้างเสนาสนะวัดป่าแก้วบดินทร์ธร
รายละเอียดและภาพ >>
   

กรกฎาคม

(๑) ความคืบหน้าก่อสร้างเสนาสนะวัดป่าแก้วบดินทร์ธร จ.สกลนคร
(๒) พิธีเททองหล่อพระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ พระปางยืนภาวนาวัดป่าแก้วบดินทรธร
(๓) ธรรมะจากพระโอษฐ์ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
(๔) กราบขอขมาหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ และตรวจดูความคืบหน้าการสร้างห้องตรวจโรค รพ.สำโรง
(๕) ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร ๗๐ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
(๖) จาริกบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน และเทียนพรรษา วัดพ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐาน
(๗) ออกหน่วยช่วยเพื่อนผู้ประสบภัยเขื่อนแตก ประเทศลาว
รายละเอียดและภาพ >>
   
สิงหาคม (๑) กราบมุทิตาสักการะในโอกาสอายุวัฒนะมงคล ๗๐ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
(๒) กราบทำบุญร่วมสร้างยอดเจดีย์กับพระอาจารย์สุดใจ วัดป่าบ้านตาด และถวายผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาหลวงปู่ลี วัดป่าภูผาแดง
(๓) ถวายรูปภาพพระพุทธประวัติแด่ท่านอาจารย์สุดชิน วัดธรรมสถิตย์ ระยอง
(๔) เยี่ยมเยียนสงขลา กราบอาราธนาพระเพื่อร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรม ณ ร้านสงขลาสเตชั่น
(๕) จัดทำระบบน้ำวัดป่าฟองงอย อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
(๖) ร่วมทำบุญช่อฟ้า วัดบวกครกเหนือ เชียงใหม่ และวัดถ้ำเขาพระ สงขลา
(๗) อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถานหลักสูตร พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
(๘) พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาเพื่อประดิษฐานในหอพระรพ.วังเจ้า
(๙) กราาบถวายไทยธรรมเพื่อร่วมงานฉลองศาลา วัดป่าบางกะม่า
(๑๐) การก่อสร้างบ้านพักหมา สถานสงเคราะห์หมา นครสวรรค์
(๑๑) ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร ๗๐ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต รพ.ด่านมะขามเตี้ย และรพ.วังเจ้า
รายละเอียดและภาพ >>
   
กันยายน (๑) อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถานหลักสูตร อาจารย์แพทย์หญิง อมรา มลิลา
(๒) เริ่มงานก่อสร้างอาคารนิติเวช รพ.สุโขทัย
(๓) ทำบุญบูรณะสำนักสงฆ์รักษ์ธรรมชาติ จ.ชุมพร
(๔) ทำบุญระบบน้ำประปา วัดป่าฟองงอย จ.เพชรบูรณ์
(๕) ตรวจงานการก่อสร้างบ้านพักหมา สถานสงเคราะห์สัตว์ จ.นครสวรรค์
(๖) ธรรมะจากพระโอษฐ์ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
(๗) จัดเตรียมงานพิธีเปิดอาคาร "๗๐ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต" ณ รพ.วังเจ้า จ.ตาก

(๘) กราบถวายชุด MP3 และเสียงธรรมองค์หลวงตาพระมหาบัวสำหรับงานผูกพัทธสีมา วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่

(๙) ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร "๗๐ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต" ณ รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
รายละเอียดและภาพ >>
   
ตุลาคม (๑) ความคืบหน้าอาคาร "70 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต" ณ รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
(๒) ประธานมูลนิธิดวงแก้ว พล.ร.ต.นพ.ดร.ปิโยรส ปรียานนท์ รับรางวัลแพทย์ต้นแบบ
(๓) พิธีมอบอาคาร "70 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต" และหอพระพุทธเมตตา ศาลพระเจ้าตาก ณ รพ.วังเจ้า จ.ตาก
(๔) ธรรมะจากพระโอษฐ์ โดยพระอาจารย์ ดร.มหาบูรณะ ชาตเมโธ
(๕) ถวายผ้าจำนำพรรรษวัดเขตภาคตะวันออก
(๖) ถวายเสนาสนะวัดป่าแก้วบดินทร์ธร และถวายผ้าพระกฐินแรกของวัด
(๗)ร่วมบุญถวายผ้าพระกฐินวัดป่ากรรมฐานของพ่อแม่ครูอาจารย์
รายละเอียดและภาพ >>
   
พฤศจิกายน (๑) จัดเตรียมของขวัญปีใหม่มอบให้เด็กชาวเขา ชาวบ้านดงหลวง และจ.สระแก้ว
(๒) สำรวจพื้นที่สร้างกุฏฺิกันเสียงถวายท่านอาจารย์ฐา วัชรธรรมสถาน
(๓) ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร "70 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต" รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
(๔) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงปู่ลี กุสลโธ วัดป่าภูผาแดง
(๕) กฐินวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(๖) ความคืบหน้าการบูรณะที่พักสงฆ์รักษ์ธรรมชาติ จ.ชุมพร
(๗) โครงการขนมปันรัก
รายละเอียดและภาพ >>
   
ธันวาคม (๑) พ่อแม่ครูอาจารย์บุญมี นำคณะมูลนิธิดวงแก้วจาริกบุญสังเวชนียสถานทั้ง 4
(๒) ถวายเครื่องกันหนาวแด่สงฆ์และมอบของขวัญปีใหม่ชาวดงหลวง จ.มุกดาหาร
(๓) ออกหน่วยแพทย์ และมอบของปีใหม่เด็กชาวเขา ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
(๔) ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารนิติเวช "ดวงแก้วรวมใจ" รพ.สุโขทัย
(๕) เปิดแผนกตรวจรักษาโรค ห้องตรวจ "ดวงแก้วรวมใจ" รพ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
รายละเอียดและภาพ >>


 


    ติดตามข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่    
       
 
   

 

 


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook