หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม | โครงการต่างๆเผยแผ่ธรรมะBlogบทความ |ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา
           


   

กิจกรรมที่มูลนิธิดำเนินงานในแต่ละเดือน ได้แก่ งานด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา งานด้านส่งเสริมการศึกษา งานด้านการแพทย์ และงานสาธารณกุศล

                             
            กิจกรรมปี 2558   กิจกรรมปี 2559   กิจกรรมปี 2560  

กิจกรรมปี 2561

   
                             
            กิจกรรมปี 2557   กิจกรรมปี 2556   กิจกรรมปี 2555   กิจกรรมปี 2554    
                             
   
กิจกรรมปี 2561 รายละเอียดและภาพกิจกรรม
   

มกราคม

(๑) ทำบุญปีใหม่ ณ วัดอโศการาม
(๒) ปันรักบ้านตะวันใหม่ เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษาน้องๆ
(๓) งานบูชาคุณแผ่นดินและทำบุญครบรอบ ๒๒ ปี วัชรธรรมสถาน
(๔) จัดเตรียมโครงการธรรมะจากพระโอษฐ์ และสานต่อโครงการขนมปันรัก ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
(๕) ถวายภาพพุทธประวัติ แด่ท่านอาจารย์สุชิน วัดธรรมสถิต
(๖) ทำบุญปีใหม่รพ.ด่านมะขามเตี้ย และวางศิลาฤกษ์สร้างอาคาร "๗๐ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต"
(๗) ทริปปันรักสู่ดอยสูง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
(๘) ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรพ.สต.ปรังกาสี และอาคารโรงเรียนบ้านหินแหลม จ.กาญจนบุรี
รายละเอียดและภาพ >>
   

กุมภาพันธ์

(๑) ศึกษาวางแผนการสร้างอาคารรับผู้ป่วย รพ.วังเจ้า จ.ตาก
(๒) วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารรับผู้ป่วย และเททองหล่อพระบรมราชาสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รพ.วังเจ้า จ.ตาก
(๓) ทำบุญ ๙ วัด จ.เชียงใหม่
(๔) เริ่มสร้างอาคารรับผู้ป่วย รพ.วังเจ้า
(๕) โครงการธรรมะจากพระโอษฐ์ โดย พระอาจารย์ดร.มหาบูรณะ ชาตเมโธ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
(๖) ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างอาคารตรวจรักษาโรค รพ.สต.ปรังกาสี และอาคารเรียน รร.บ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจน์ฯ
(๗) อบรมปฏิบัติธรรม โดย พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย ณ วัชรธรรมสถาน
รายละเอียดและภาพ >>
   

มีนาคม

(๑) ความคืบหน้าสร้างอาคาร ๗๐ ปีพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ณ รพ.วังเจ้า จ.ตาก
(๒) ความคืบหน้าสร้างอาคาร ๗๐ ปีพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ณ รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
(๓) ความคืบหน้าสร้างอาคารตรวจรักษาโรค รพ.ปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(๔) ศึกษาเยี่ยมชมรพ.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
(๕) มอบที่ดินบริเวณพระบรมธาตุเจดีย์ถวายวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์
รายละเอียดและภาพ >>
   

เมษายน

(๑) ความคืบหน้าการสร้างอาคาร ๗๐ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ณ รพ.วังเจ้า จ.ตาก
(๒) ความคืบหน้าสร้างอาคาร ๗๐ ปีพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ณ รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุร
(๓) ถวายปัจจัยร่วมสร้างศาลาสำนักสงฆ์บางกะม่า
(๔) การสร้างเสนาสนะวัดป่าแก้วบดินทร์ธร
(๕) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช ณ วัชรธรรมสถาน
รายละเอียดและภาพ >>
   

พฤษภาคม

(๑) พิธีเปิดอาคารเรียน ดวงแก้วรวมใจ รร.บ้านหินแหลม จ.กาญจนบุรี
(๒) พิธีเปิดอาคารตรวจรักษาโรค รพ.ปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(๓) ทำบุญครบรอบ ๕ ปี วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์
(๔) พิธีวางศิลาฤกษ์ วัดป่าแก้วบดินทร์ธร -วัดป่าของพระเจ้าแผ่นดิน ร.10
(๕) ธรรมะจากพระโอษฐ์ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
(๖) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์สมพร ปัญญาภรโณ วัดป่าท่างาม จ.กาฬสินธุ์
(๗) ความคืบหน้าอาคาร ๗๐ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ณ รพ.ด่านมะขามเตี้ย และรพ.วังเจ้า
รายละเอียดและภาพ >>
   

มิถุนายน

(๑) ทำบุญถวายจังหัน ปล่อยปู วัดอโศการาม สมุทรปราการ
(๒) ธรรมะจากพระโอษฐ์ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
(๓) อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดถ้ำเต่า จ.อุดรธานี
(๔) พิธีเททองหล่อพระประธาน พระพุทธปรัตถกรนาคาพิทักษ์ วัดป่าแก้วบดินทร์ธร
(๕) ความคืบหน้าก่อสร้างเสนาสนะวัดป่าแก้วบดินทร์ธร
รายละเอียดและภาพ >>
   

กรกฎาคม

(๑) ความคืบหน้าก่อสร้างเสนาสนะวัดป่าแก้วบดินทร์ธร จ.สกลนคร
(๒) พิธีเททองหล่อพระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ พระปางยืนภาวนาวัดป่าแก้วบดินทรธร
(๓) ธรรมะจากพระโอษฐ์ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
(๔) กราบขอขมาหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ และตรวจดูความคืบหน้าการสร้างห้องตรวจโรค รพ.สำโรง
(๕) ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร ๗๐ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
(๖) จาริกบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน และเทียนพรรษา วัดพ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐาน
(๗) ออกหน่วยช่วยเพื่อนผู้ประสบภัยเขื่อนแตก ประเทศลาว
รายละเอียดและภาพ >>
   
สิงหาคม  
 
 
 
 
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
กันยายน  
 
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
ตุลาคม  
 
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
พฤศจิกายน  
 
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
ธันวาคม  
 
 
รายละเอียดและภาพ >>


 


    ติดตามข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่    
       
 
   


  ตารางกิจกรรม

 


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook