หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม | โครงการต่างๆ | เผยแผ่ธรรมะ |Blog บทความ| ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา  


   

กิจกรรมที่มูลนิธิดำเนินงานในแต่ละเดือน ได้แก่ งานด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา งานด้านส่งเสริมการศึกษา งานด้านการแพทย์ และงานสาธารณกุศล

                             
            กิจกรรมปี 2562   กิจกรรมปี 2563            
                             
            กิจกรรมปี 2558   กิจกรรมปี 2559   กิจกรรมปี 2560  

กิจกรรมปี 2561

   
                             
            กิจกรรมปี 2557   กิจกรรมปี 2556   กิจกรรมปี 2555   กิจกรรมปี 2554    
                             
       
กิจกรรมปี 2562 รายละเอียดและภาพกิจกรรม
   

มกราคม

1. งานบูชาคุณแผ่นดินและทำบุญปีใหม่วัชรธรรมสถาน
2. งานเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ลี วัดภูผาแดง
3. งานทำบุญปีใหม่และมอบอาคาร70 ปีพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ณ รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
4. ทำบุญปีใหม่มอบของขวัญให้แก่ชาวสระแก้ว ณ วัดป่ากตัญญุตาราม
5. ทำบุญปีใหม่ ปล่อยปู เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านบางปะกง
รายละเอียดและภาพ >>
   

กุมภาพันธ์

1. สำรวจพื้นที่เขตวัดป่ากตัญญุตารามเพื่อทำรั้ววัดและติดตามเรื่องขอวิสุงคามสีมา
2. เจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมสรีระสังขารหลวงปู่บุญฤทธิ์
3. จัดทำชุดเสื้อผ้าคนไข้ ผ้าคลุมเตียง มอบให้รพ.ด่านมะขามเตี้ย
4. จาริกบุญกราบพ่อแม่ครูอาจารย์จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
5. ร่วมงานผูกพัธสีมาวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จังหวัดเชียงใหม่
6. ร่วมงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ วัดบุญญาวาส และร่วมบุญสร้างอุโบสถวัดป่าโพธิญาณรังสี จังหวัดชลบุรี
7. ธรรมะจากพระโอษฐ์
8. ความคืบหน้าการบูรณะซ่อมแซมวัชรธรรมสถาน
รายละเอียดและภาพ >>
   

มีนาคม

1. นำช่างจากเชียงใหม่ประเมินการติดทองจังโกเจดีย์บัวแก้ว วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์
2. ธรรมะจากพระโอษฐ์
3. อบรมปฏิบัติภาวนา ณ วัชรธรรมสถาน หลักสูตรพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
4. สำรวจงานก่อสร้างรั้ววัดป่ากตัญญุตาราม จ.สระแก้ว
5. ร่วมบุญงานสมโภชพระเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล วัดแสงธรรมวังเขาเขียว , กราบหลวงปู่อุทัย วัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรม
6. เตรียมความพร้อมภาวนาสัญจรครั้งที่ 1 ณ วิลล่า พิทัก โบนันซ่า เขาใหญ่
รายละเอียดและภาพ >>
   

เมษายน

1. จาริกแสวงบุญลาวใต้
2. Big cleaning day วัชรธรรมสถาน
3. มอบของให้ผู้อาวุโส ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี
4. มอบโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงานให้ รพ.ห้วยพลู
5. ธรรมะจากพระโอษฐ์
6. อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
รายละเอียดและภาพ >>
   

พฤษภาคม

1. ทำบุญ 14 ปีธรรมวิภาวัน
2. ปฏิบัติภาวนาสัญจร ณ เขาใหญ่
3. สำรวจการทำบันไดขึ้นพระธาตุบัวแก้ว ณ วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์
4. พิธีทำบุญครบ 6 ปี การมอบถวายวัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์
5. จาริกแสวงบุญ ณ ประเทศเมียนมาร์
6. ธรรมะจากพระโอษฐ์
7. พิธีเททองหล่อพระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ
รายละเอียดและภาพ >>
   

มิถุนายน

1. ทำบุญกลางปี 2562 ถวายจังหันพระวัดอโศการาม นำของมอบให้ผู้สูงอายุ ปล่อยปู และปลูกป่าโกงกาง
2. ทำระบบน้ำให้รร.บ้านดินโส
3. ธรรมะจากพระโอษฐ์
4. ทำบันไดทางขึ้นพระธาตุบัวแก้ว ณ วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์
5. ปฏิบัติภาวนานอกสถานที่ เนสัชชิกที่สุสาน
6. สำรวจพื้นที่จัดสร้างเสนาสนะวัดป่ามหาวัน บ้านหาดผาขน อ.ภูเพียง จ.น่าน
รายละเอียดและภาพ >>
   

กรกฎาคม

1. ความคืบหน้าการจัดสร้างเสนาสนะวัดป่ามหาวัน
2. พ่นโฟมกันร้อนที่หลังคาศาลา สร้างบุญบารมี 84 ปี เจ้าคุณเทพปัญญากว ีวัชรธรรม
3. จาริกบุญผ้าอาบน้ำฝน และเทียนพรรษา 20 วัด
4. พิธีเปิดอาคาร สร้างบุญบารมี 84 ปี เจ้าคุณเทพปัญญากวี
5. มอบผ้าคลุม เสื้อผ้า สำหรับผู้ป่วย ให้รพ.ด่านมะขามเตี้ย
6. จัดทำอาสนะถวายพ่อแม่ครูอาจารย์อัครเดช วัดบุญญาวาส
7. ธรรมะจากพระโอษฐ์
8. เปิดโรงทานอาหารกลางวันให้ผู้ป่วย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
รายละเอียดและภาพ >>
   
สิงหาคม 1. พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างวัดป่ามหาวัน อ.ภูเพียง จ.น่าน
2. กราบมุทิตาสักการะวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่บุญมี ธัมมรโต
3. อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
4. ธรรมะจากพระโอษฐ์
5. อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดย อ.พญ.อมรา มลิลา
6. ความคืบหน้าการจัดสร้างเสนาสนะวัดป่ามหาวัน จ.น่าน
รายละเอียดและภาพ >>
   
กันยายน 1. จัดส่งเบาะอาสนะสำหรับโครงการอบรมนักเรียนคุณธรรมดีเด่น โดยพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
2. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี
3. ธรรมะจากพระโอษฐ์
4. เยี่ยมชมรพ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือต่อไป
5. เยี่ยมชมรพ.ยุพราชปัว จ.น่าน รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือต่อไป
6. ทำบันไดทางขึ้นพระธาตุบัวแก้ว วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุรี และหอพระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ
7. ความคืบหน้าการจัดสร้างเสนาสนะวัดป่ามหาวัน จ.น่าน
รายละเอียดและภาพ >>
   
ตุลาคม 1. ทริปจาริกบุญถวายผ้าจำนำพรรษา
2. ร่วมทอดผ้าป่าวัดป่ากตัญญุตาราม จ.สระแก้ว
3. ธรรมะจากพระโอษฐ์
4. มอบเครื่องกันหนาวและของขวัญปีใหม่แก่ชาวบ้าน จ.สระแก้ว
5. ความคืบหน้าการจัดสร้างเสนาสนะวัดป่ามหาวัน จ.น่าน
รายละเอียดและภาพ >>
   
พฤศจิกายน 1. กฐินวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุรี
2. มอบจักรยานให้แก่ รพ. รพ.สต. และรร. รวม 10 แห่ง ในจ.กาญจนบุรี
3. มอบผ้าห่ม ข้าวสาร และของขวัญปีใหม่แก่ชาวบ้านบ้านหินแหลม จ.กาญจนบุรี
4. ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 2
5. ธรรมะจากพระโอษฐ์
6. ความคืบหน้าการจัดสร้างเสนาสนะวัดป่ามหาวัน จ.น่าน
รายละเอียดและภาพ >>
   
ธันวาคม 1. จาริกบุญศึกษาเซน
2. ความคืบหน้าการจัดสร้างเสนาสนะวัดป่ามหาวัน จ.น่าน
 
รายละเอียดและภาพ >>
   


 


    ติดตามข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่    
       
 
   


 


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook