หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม | โครงการ | ธรรมะจากถ้ำเต่า | เผยแผ่ธรรมะ |Blog บทความ| ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา  


    กิจกรรมที่มูลนิธิดำเนินงานในแต่ละเดือน ได้แก่ งานด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา งานด้านส่งเสริมการศึกษา งานด้านการแพทย์ และงานสาธารณกุศล
                             
            กิจกรรมปี 2562   กิจกรรมปี 2563   กิจกรรมปี 2564        
                             
            กิจกรรมปี 2558   กิจกรรมปี 2559   กิจกรรมปี 2560  

กิจกรรมปี 2561

   
                             
            กิจกรรมปี 2557   กิจกรรมปี 2556   กิจกรรมปี 2555   กิจกรรมปี 2554    
                             
       
กิจกรรมปี 2563 รายละเอียดและภาพกิจกรรม
   

มกราคม

1. งานบูชาคุณแผ่นดินและทำบุญปีใหม่วัชรธรรมสถาน
2. ธรรมะจากพระโอษฐ์
3. มอบทุนสร้างบ้านตำรวจตระเวณชายแดน และมอบโต๊ะเก้าอี้ รร.บ้านกุดกั่ว จ.อุบลราชธานี
4. พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระธาตุมหาวัน วัดป่ามหาวัน จ.น่าน
5. มอบเครื่องฟอกไตและเตียงไฟฟ้าแก่รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน
6. ทำบุญปีใหม่มูลนิธิดวงแก้ว
7. เจ้าภาพแผ่นหลังคาอุโบสถวัดป่าค่าวิสุทธิญาณ อ.เวียงสา จ.น่าน
รายละเอียดและภาพ >>
   

กุมภาพันธ์

1. ธรรมะจากพระโอษฐ์
2. มาฆบูชาที่วัดป่าบัวแก้ว
3. พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคาร 75 ปี หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ ณ รพ.ทองผาภูมิ
4. อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ณ วัชรธรรมสถาน
5. บูรณะพระธาตุบัวแก้ว (เจดีย์ทันใจ) ปิดทองจังโก วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์
6. ความคืบหน้างานสร้างเสนาสนะวัดป่ามหาวัน (วัดสาขาพระอาจารย์อัครเดช) จ.น่าน
รายละเอียดและภาพ >>
   

มีนาคม

1. เททองหล่อพระประธานวัดป่ามหาวัน ณ วัดบุญญาวาส
2. ตรวจงานปิดทองพระธาตุบัวแก้ว
3. มอบเตียงคลอดให้รพ.สมเด็จพระปิยะฯ ทองผาภูมิ
4.ธรรมะจากพระโอษฐ์
5. ความคืบหน้างานสร้างเสนาสนะวัดป่ามหาวัน (วัดสาขาพระอาจารย์อัครเดช) จ.น่าน
รายละเอียดและภาพ >>
   

เมษายน

1. บูรณะวัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์
2. ความคืบหน้าจัดสร้างอาคาร รพ. 75 ปี หลวงปู่สาคร รพ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
3. ส่งเวชภัณฑ์ให้รพ. ต้านภัยโควิด 19
4. มอบเงินบริจาคจัดซื้อหุ่นยนต์ save หมอ ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19
5. ความคืบหน้างานสร้างเสนาสนะวัดป่ามหาวัน (วัดสาขาพระอาจารย์อัครเดช) จ.น่าน
รายละเอียดและภาพ >>
   

พฤษภาคม

1. สำรวจพื้นที่สร้างอาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ณ รพ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
2. ทำบุญครบรอบ 7 ปี วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุรี
3. ความคืบหน้าก่อสร้างเสนาสนะวัดป่ามหาวัน
4. ความคืบหน้าก่อสร้างอาคารรพ. 75 ปี หลวงปู่สาคร รพ.ทองผาภูมิ
5. พระอาจารย์มหาสมควร ถ้ำผาดำเมตตาสร้างถังเก็บน้ำวัดป่าบัวแก้ว
รายละเอียดและภาพ >>
   

มิถุนายน

1. การสร้างเสนาสนะวัดป่ามหาวันถวายพ่อแม่ครูอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต
2. ทริปกลางปี ทำบุญที่วัดบุญญาวาส ปล่อยปูปล่อยชีวิตเป็นทาน
3. กำแพงรั้ววัดป่ากตัญญุตาราม จ.สระแก้ว
4. ธรรมะจากพระโอษฐ์
5. จัดเตรียมของสำหรับถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรรษา และเครื่องไทยธรรม
รายละเอียดและภาพ >>
   

กรกฎาคม

1. จาริกบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา 2563
2. ยกยอดพระธาตุมหาวัน วัดป่ามหาวัน จ.น่าน
3. เตรียมงานก่อสร้างเสนาสนะวัดป่าบัวแก้วเพื่อพิธีผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต
4. ธรรมะจากพระโอษฐ์
5. ครูอาจารย์อัครเดชตรวจงานก่อสร้างวัดป่ามหาวัน พระธาตุมหาวัน
6. ความคืบหน้าการจัดสร้างอาคาร 75 ปี หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ
รายละเอียดและภาพ >>
   
สิงหาคม 1. พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด รพ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
2. อบรมปฏิบัติภาวนาหลักสูตรพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
3. ธรรมะจากพระโอษฐ์
4. ความคืบหน้าก่อสร้างอาคาร 75 ปี หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ
5. สำรวจพื้นที่เพื่อจัดซื้อที่ดินสวนป่ามอกระโดนถวายสงฆ์
6. อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรอ.พญ.อมรา มลิลา
รายละเอียดและภาพ >>
   
กันยายน 1.จัดเตรียมความพร้อมภาวนาสัญจรกรุงเก่า
2. มอบชุด PPE ให้รพ.ชายแดน 6 แห่งใน จ.ตาก
3. ธรรมะจากพระโอษฐ์
4. จาริกบุญถวายผ้าจำนำพรรษา 10 วัดภาคตะวันออก
5. โครงการก่อสร้างอาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต รพ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
รายละเอียดและภาพ >>
   
ตุลาคม 1. สำรวจพื้นที่สร้างเสนาสนะสงฆ์สวนป่ามอกระโดน
2. ติดตั้งลิฟท์ผู้ป่วย รพ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
3. ถวายผ้าจำนำพรรษา ปัจจัยสร้างเสนาสนะรับรองพระเถระ วัดป่ากตัญญุตาราม
4. ตีผังสร้างศาลา 108 ปี หลวงตาพระมหาบัว
5. พิธีมอบอาคาร 75 ปี หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ รพ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
6. พิธีถวายผ้ากฐินวัดป่าสายอีสาน วัดป่าบัวแก้ว วัดฉิมทายกาวาส
7. กราบลาเจ้าคุณบุญยนตร์ (ท่านโก๋) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ
รายละเอียดและภาพ >>
   
พฤศจิกายน 1. กราบขอโอกาสทำโครงการ ๑๐๘ ปี ชาตกาล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
2. วัดป่าบัวแก้วรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
3. การสร้างถนน และเสนาสนะวัดป่ามหาวัน อ.ภูเพียง จ.น่าน
4. ปรับปรุงเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
5. ธรรมะจากพระโอษฐ์
6. ประชุมศึกษาพื้นที่ดอยแม่ตื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวเขา ณ วัดผาดำ แม่ระมาด จ.ตาก
รายละเอียดและภาพ >>
   
ธันวาคม 1. มอบของขวัญปีใหม่ และเครื่องกันหนาวให้น้องๆในชนบทชายแดนทองผาภูม
2. ภาวนาสัญจร เมืองเก่าอยุธยา
3. ถวายภาพพุทธประวัติ วัดถ้ำผาดำ
4. มอบของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช
5. ตรวจรับลิฟท์ อาคาร 75 ปีหลวงปู่สาคร รพ.ทองผาภูมิ
6. ความคืบหน้าการบูรณะเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว
รายละเอียดและภาพ >>
   


 


    ติดตามข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่    
       
 
   


 


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook