หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม | โครงการ | ธรรมะจากถ้ำเต่า | เผยแผ่ธรรมะ |Blog บทความ| ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา  


    กิจกรรมที่มูลนิธิดำเนินงานในแต่ละเดือน ได้แก่ งานด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา งานด้านส่งเสริมการศึกษา งานด้านการแพทย์ และงานสาธารณกุศล
                             
            กิจกรรมปี 2562   กิจกรรมปี 2563   กิจกรรมปี 2564        
                             
            กิจกรรมปี 2558   กิจกรรมปี 2559   กิจกรรมปี 2560  

กิจกรรมปี 2561

   
                             
            กิจกรรมปี 2557   กิจกรรมปี 2556   กิจกรรมปี 2555   กิจกรรมปี 2554    
                             
       
กิจกรรมปี 2564 รายละเอียดและภาพกิจกรรม
   

มกราคม

1. มอบของขวัญ เลี้ยงปีใหม่ชาวดอยสันจุ๊ ชายแดนรัฐฉาน ไทยใหญ่
2. เยี่ยมมอบของปีใหม่ผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ชุมชนพุทธรักษา
3. ถวายชุดสังฆทานปีใหม่ ถวายพ่อแม่ครูอาจารย์
4. นำอาหาร ของใช้ ยามาถวายเจ้าอาวาสวัดหัวคู้เพื่อเลี้ยงหมาแมวในวัด
5. ความคืบหน้าปรับปรุงเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว
6. ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี ณ รพ.หนองวัวซอ
รายละเอียดและภาพ >>
   

กุมภาพันธ์

1. ทำบุญประจำปีมูลนิธิดวงแก้วฯ
2. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง
3. ความคืบหน้าปรับปรุงเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว
4. ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี ณ รพ.หนองวัวซอ
รายละเอียดและภาพ >>
   

มีนาคม

1. เยี่ยมสำรวจ รร.นามกุย จ.กาญจนบุรี
2. เยี่ยมชมสำรวจอาคาร รพ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
3. ธรรมะจากพระโอษฐ์
4. เยี่ยมถวายปัจจัยวัดวังขนายทายิการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
5. สร้างบ้านให้ผู้ป่วยติดเตียง
รายละเอียดและภาพ >>
   

เมษายน

 
 
รายละเอียดและภาพ >>
   

พฤษภาคม

 
 
รายละเอียดและภาพ >>
   

มิถุนายน

 
 
รายละเอียดและภาพ >>
   

กรกฎาคม

 
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
สิงหาคม  
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
กันยายน  
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
ตุลาคม  
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
พฤศจิกายน  
 
รายละเอียดและภาพ >>
   
ธันวาคม  
 
รายละเอียดและภาพ >>
   


 


    ติดตามข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่    
       
 
   


  ตารางกิจกรรม

 


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook