หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม | โครงการ | ธรรมะจากถ้ำเต่า | เผยแผ่ธรรมะ |Blog บทความ| ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา  


    กิจกรรมที่มูลนิธิดำเนินงานในแต่ละเดือน ได้แก่ งานด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา งานด้านส่งเสริมการศึกษา งานด้านการแพทย์ และงานสาธารณกุศล
                             
            กิจกรรมปี 2562   กิจกรรมปี 2563   กิจกรรมปี 2564   กิจกรรมปี 2565    
                             
            กิจกรรมปี 2558   กิจกรรมปี 2559   กิจกรรมปี 2560  

กิจกรรมปี 2561

   
                             
            กิจกรรมปี 2557   กิจกรรมปี 2556   กิจกรรมปี 2555   กิจกรรมปี 2554    
                             
       
กิจกรรมปี 2564

รายละเอียดและภาพกิจกรรม

   

มกราคม

1. มอบของขวัญ เลี้ยงปีใหม่ชาวดอยสันจุ๊ ชายแดนรัฐฉาน ไทยใหญ่
2. เยี่ยมมอบของปีใหม่ผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ชุมชนพุทธรักษา
3. ถวายชุดสังฆทานปีใหม่ ถวายพ่อแม่ครูอาจารย์
4. นำอาหาร ของใช้ ยามาถวายเจ้าอาวาสวัดหัวคู้เพื่อเลี้ยงหมาแมวในวัด
5. ความคืบหน้าปรับปรุงเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว
6. ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี ณ รพ.หนองวัวซอ

รายละเอียดและภาพ >>

   

กุมภาพันธ์

1. ทำบุญประจำปีมูลนิธิดวงแก้วฯ
2. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง
3. ความคืบหน้าปรับปรุงเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว
4. ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี ณ รพ.หนองวัวซอ

รายละเอียดและภาพ >>

   

มีนาคม

1. เยี่ยมสำรวจ รร.นามกุย จ.กาญจนบุรี
2. เยี่ยมชมสำรวจอาคาร รพ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
3. ธรรมะจากพระโอษฐ์
4. เยี่ยมถวายปัจจัยวัดวังขนายทายิการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
5. สร้างบ้านให้ผู้ป่วยติดเตียง

รายละเอียดและภาพ >>

   

เมษายน

1. ติดตั้งโซล่าเซลล์ให้ชาวบ้านห้วยผาดำ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
2. ติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ วัดวังขนาย จ.กาญจนบุรี
3. บริจาคอาหารแห้งให้เด็กกำพร้า ในจ.อ่างทอง
4. ส่งมอบเครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19
5. ความคืบหน้าก่อสร้างอาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต

รายละเอียดและภาพ >>

   

พฤษภาคม

1. มอบอาหารแห้ง อุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์ให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19
2. ร่วมสร้างศาลาธรรมสังเวช ให้ชาวบ้านท่างาม จ.กาฬสินธุ์
3. กราบมุทิตาสักการะและถวายปัจจัยร่วมสร้างสนส.มอกระโดน จ.หนองบัวลำภู

รายละเอียดและภาพ >>

   

มิถุนายน

1. มอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์สู้ภัยโควิด 19 แก่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
2. โครงการสร้างห้องความดันลบให้กับรพ.เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19
3. ถวายระบบไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ให้วัดวังขนาย และเลี้ยงอาหารกลางวันผู้พิการและสูงอายุ
4. จัดไทยธรรมสำหรับถวายวัดพ่อแม่ครูอาจารย์ในเทศกาลเข้าพรรษา
5. ส่งกำลังใจมอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ให้แก่รพ.ที่ขาดแคลน

รายละเอียดและภาพ >>

   

กรกฎาคม

1. มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด19
2. มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรงงานหมิงตี้ เคมิคอล ไฟไหม้ ที่อพยพมาอยู่วัดลานบุญ
3. ปรับปรุงห้องความดันลบให้รพ.มะการักษ์และรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
4. โครงการโรงทานอาหารเข้าพรรษา เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์
5. พ่อแม่ครูจารย์บุญมี วัดถ้ำเต่า เยี่ยมชมการสร้างอาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ณ รพ.หนองวัวซอ
6. สำรวจพื้นที่ รพ.บ้านไผ่ เพื่อสร้างอาคาร 108 ปี ชาตกาลพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
7. จัดส่งผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรมถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ในเทศกาลเข้าพรรษา

รายละเอียดและภาพ >>

   
สิงหาคม 1. มอบผ้าห่ม เวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์สู้ภัยโควิด รพ.มะการักษ์ รพ.แม่ระมาด
2. ปรับปรุงห้องความดันลบสู้ภัยโควิด
3. สนับสนุนปัจจัยบูรณะเมรุเผาศพผู้ป่วยโควิด วัดบางไผ่ วัดม่วง วัดบางพลี
4. ตรวจงานก่อสร้างอาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี ณ รพ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
5. ครูอาจารย์สุธรรมจุลเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคาร ๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน รพ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

6. ดูงานเตรียมความพร้อมก่อสร้างอาคาร ๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน รพ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

รายละเอียดและภาพ >>

   
กันยายน 1. ทำบุญวัดพ่อแม่ครูอาจารย์สายตะวันออก และทำทานต่อชีวิตปูทะเล
2. รับใช้ครูจารย์บุญมีหลังผ่าตัดกระดูกไขสันหลัง
3. มอบเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ปรับปรุงห้องความดันลบ สู้ภัยโควิด
4. สำรวจเพื่อบูรณะวัดในกาลกฐินประจำปี
5. ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประชุมแก้ไขปัญหาภายในวัดป่าบัวแก้ว

รายละเอียดและภาพ >>

   
ตุลาคม 1. จัดของและออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา
2. ถวายผ้าจำนำพรรษา ภาคตะวันออก 12 วัด
3. ถวายผ้าจำนำพรรษา ผ้ากฐิน ภาคอีสาน
4. พิธีกราบสักการะมุทิตาจิตหลวงปู่อ้ม สุขกาโม วัดป่าภูผาผึ้ง

รายละเอียดและภาพ >>

   
พฤศจิกายน 1. จัดของและออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.สองพี่น้องและ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
2. ปล่อยพันธ์ปลาให้ชีวิตคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขื่อนแม่กลอง จ.กาญจนบุรี
3. ถวายปัจจัยบูรณะเมรุในพิธีกฐินวัดหนองตะโก อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
4. ทำบุญให้คนชรา ผู้พิการและด้อยโอกาส วัดวังขนายทายิการาม จ.กาญจนบุรี
5. จัดเตรียมและส่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว วัดภูวัด จ.บึงกาฬ และวัดพระพุทธบาทดงหลวง จ.มุกดาหาร

รายละเอียดและภาพ >>

   
ธันวาคม

1. ถวายจังหันพ่อแม่ครูอาจารย์ทวี สำนักสงฆ์บางกะม่า พร้อมนำผ้าห่มและเสื้อผ้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยหนาว

2. มอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวแก่ชาวบ้าน จ.บึงกาฬ จ.มุกดาหาร จ.แม่ฮ่องสอน
3. ถวายผ้าห่มพ่อแม่ครูจารย์มานะ สู่ ศาสนทายาท
4. ภาวนาสุสาน

รายละเอียดและภาพ >>

   

gallery

 


    ติดตามข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่    
       
 
   


  ตารางกิจกรรม

 


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook