บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ

๑. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

    บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง
    ชื่อบัญชี "มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์"
    เลขที่บัญชี ๐๘๒-๒-๒๙๒๘๗-๖

            เมื่อท่านโอนเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ของท่าน หมายเลขโทรศัพท์
    และวัตถุประสงค์ในการบริจาค ทางโทรสาร
๐-๒๗๕๓-๙๖๐๓ หรือ E-mail duangkaew.org@gmail.com

๒. เช็ค หรือธนาณัต

            สั่งจ่าย "มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์" สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์สมุทรปราการ
            จ่าหน้าซองถึง

            พล.ร.ต. นพ. ดร. ปิโยรส ปรียานนท์ รน.
            มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
            
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท
            ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
            จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

สำหรับผู้บริจาคสนับสนุนโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

            ผู้บริจาคร่วมโครงการ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐บาท และ ๑๐,๐๐๐บาท มีของที่ระลึกมอบให้

            ผู้ร่วมเทิดพระเกียรติฯ ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทจะได้จารึก ชื่อท่านไว้เป็นอนุสรณ์

   


   

๓. บริจาคสิ่งของ

            เชิญร่วมบริจาคของให้เด็กนักเรียน / ชาวบ้านในชนบท
            - หนังสือเรียน หนังสือประกอบการเีรียน สมุด ปากกา ดินสอ ไม้่บรรทัด ยางลบ กระเป๋าหนังสือ
            - ชุดนักเรียน ชั้นประถม ๑ - ประถม ๖ / ถุงเท้่า รองเท้า
            - อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ปิงปอง
            - เสื้อยืด กางเกงขาสั้น กางเกงขายาว กางเกงวอล์ม
            - เครื่องอุปโภค บริโภค แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม แป้ง
            - ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว
            - เครื่องสังฆภัณฑ์ และของใช้ในการปฏิบัติธรรม

            ส่งสิ่งของที่บริจาคได้ที่

            มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
            
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท
            ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
            จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

            หรือ

            วัชรธรรมสถาน
            ๒๑๓ - ๓๑ ถนนนครชัยศรี - ดอนตูม
            ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี
            จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐

            โปรดโทรนัดหมายล่วงหน้า โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘            

       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๗๕๓-๙๖๐๓
E-mail :
duangkaew.org@gmail.com
Find us on Fackbook