หน้าแรก  |  เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม  | โครงการต่างๆ  |  เผยแผ่ธรรมะ  | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา                      


             
    ขอเชิญสนับสนุนโครงการ 30 ปี   สมัครอบรมปฏิบัติธรรม   อาสาสมัคร   งานเผยแผ่ธรรมของมูลนิธิฯ    
                     
             
    มูลนิธิดวงแก้ว   วัชรธรรมสถาน   วัดป่าบัวแก้ว   บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
 -
ขอเชิญฟังธรรมจากพระโอษฐ์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ทุกอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน เริ่มกุมภาพันธ์ 2561 นี้


-
ขอเรียนเชิญร่วมสร้างอาคารตรวจรักษาโรค รพ.สต.ปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี


-

ขอเรียนเชิญร่วมสร้างอาคารทันตกรรมและกายภาพบำบัด หอประชุมรพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

          -   ขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างอาคารผู้ป่วยใน "๗๐ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต" ณ รพ.วังเจ้า จ.ตาก    
          -   ขอเรียนเชิญร่วมสร้างศาลาสร้างบารมี "๘๐ ปี เจ้าคุณเทพปัญญากวี" ณ วัชรธรรมสถาน    
          -
  ขอเรียนเชิญร่วมสร้างอาคารตรวจผู้ป่วย รพ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
   
          -
 

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าปัจจัยค่าเดินทางธรรมจาริกประเทศอินเดีย 27 ก.พ.-4 มี.ค. 2561


   

    มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook

รับชม ข่าวกิจกรรมของมูลนิธิฯ รอบสัปดาห์ได้ที่
www.duangkaew-foundation.org