หน้าแรก  |  เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม  | โครงการ  | เผยแผ่ธรรมะ |ธรรมะจากถ้ำเต่า | Blogบทความ| ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา        


             
    7-9 พ.ค. ผูกพัทธสีมา วัดป่าบัวแก้ว   สมัครอบรมปฏิบัติธรรม   อาสาสมัคร   งานเผยแผ่ธรรมของมูลนิธิฯ    
                     
             
    มูลนิธิดวงแก้ว   วัชรธรรมสถาน   วัดป่าบัวแก้ว   บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
 


          -   ขอเชิญร่วมบุญในโครงการ 108 ปี ชาตกาลพระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    

-
ขอเชิญร่วมสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด รพ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี


-
ขอเรียนเชิญร่วมมอบแสงสว่างบนยอดดอยสูง

          -   ขอเรียนเชิญร่วมสร้างและปรับปรุงเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว เพื่อรองรับงานผูกพัทธสีมา 7-9 พ.ค. 2564    
          -   ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมะจากพระโอษฐ์ ทุกวันอาทิตย์ ที่สามของเดือน ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า    
         
       
         
 


   

    มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook

รับชม ข่าวกิจกรรมของมูลนิธิฯ รอบสัปดาห์ได้ที่
www.duangkaew-foundation.org