หน้าแรก  |  เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม  | โครงการต่างๆ  |  เผยแผ่ธรรมะ  | Blogบทความ |ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา
         
ขอเชิญร่วมสร้างอาคารนิติเวช รพ.สุโขทัย


ขอเชิญร่วมสร้างวัดป่าแก้วบดินทร์ธรขอเชิญร่วมจัดทำระบบน้ำวัดป่าฟองงอย

ขอเรียนเชิญร่วมงานวางศิลาฤกษ์อาคาร “70ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต”
ณ รพ.ด่านมะขามเตี้ยขอเรียนเชิญร่วมสร้างศาลาสร้างบารมี
"84 ปี พระเทพปัญญากวี"
ณ วัชรธรรมสถาน
ขอเชิญฟังธรรมจากพระโอษฐ์

ขอเรียนเชิญร่วมบุญสร้างอาคารผู้ป่วยใน
“70ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต”
ณ รพ.วังเจ้า จ.ตากงานเปิดอาคารรับป่วย รพ.วังเจ้า และ

เปิดหอพระพุทธเมตตา ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช

เปิดอาคารรับป่วย


   
ประมวลภาพงานกฐิน พระราชทาน
ณ วัดป่าศรัทธาถวาย 13 พ.ย. 2559

ประมวลภาพพิธีวางศิลาฤกษ์
พระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
ณ วัดป่าบัวแก้วฯ จ.กาญจนบุรี
 

ประมวลภาพงาน บูชาคุณเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

 
ประมวลภาพงานสมโภช
พระบรมธาตุเจดีย์ฯ 23 ต.ค. 2560

ประมวลภาพงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ในวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2560
10 พฤษภาคม 2560


ประมวลภาพงานยกยอด
พระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
เมื่อ 24 ตุลาคม 2559                 
               
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
   


    มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail :
duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook