หน้า แรก  |  เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม  | โครงการ ต่างๆ  |  เผย แผ่ธรรมะ  | ประชา สัมพันธ์ | ติดต่อเรา
                           
ขอ เชิญร่วมเป็น เจ้าภาพปัจจัยค่าเดินทางสำหรับพระสงฆ์จาริก บุญบุโรพุทโธ


ขอเชิญร่วมสร้างอาคารเรียน
ร.ร.บ้านหินแหลม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้า ภาพ ท่านท้าวเทวราช
และรูปปั้นช้าง สิงห์ พระบรมธาตุเจดีย์


ขอเชิญร่วมบุญรักษา เสนาสนะ
 "วัชรธรรมสถาน"
ปิดยอดแล้ว

ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ พระประธานภายใน
พระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรานุสรณ์"

ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ งาน ตกแต่งภายใน
พระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรานุสรณ์"


ขอเชิญร่วมสนับสนุน อุปกรณ์การเรียน ร.ร.บ้านหินแหลม


 การ ปั้นพระเจ้าทันใจ 22 ตุลาคม 2560


 


ขอเชิญร่วม สร้างอาคารเอนกประสงค์
รพ.สต.ปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ขอ เชิญร่วมบุญลงลายบานประตู
พระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์

ขอเชิญ ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา
วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2560ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างซุ้ม เจดีย์บริวาร


   
ประมวลภาพงานกฐิน พระราชทาน
ณ วัดป่าศรัทธาถวาย 13 พ.ย. 2559

ประมวลภาพพิธี วางศิลาฤกษ์
พระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
ณ วัดป่าบัวแก้วฯ จ.กาญจนบุรี
 

ประมวลภาพงาน บูชาคุณเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

 
ประกาศ ขายบ้าน
ที่หมู่บ้านไพโรจน์ ถนนบางนา-ตราด ใกล้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บางนา

ประกาศขายคลีนิคที่หมู่บ้าน ไพโรจน์ใกล้เซนทรัลบางนา เนื่องจากโครงการต่างๆ ที่ทำอยู่ในตอนนี้เช่นโครงการเทิดพระเกียรติฯ สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างโรงพยาบาลฯลฯ ต้องใช้ทุนมากพอควร และในระยะสั้นอีกด้วยมูลค่าคลินิดอยู่ประมาณ ๓.๕ ล้านบาทขอตั้งราคาขายที่ ๒.๙ ล้านบาทเพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในโครงการต่อไป
กรุณาติดต่อที่ ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ หรือ
E-mail
:preeyanont@gmail.com

ประมวล ภาพงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ในวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2560
10 พฤษภาคม 2560ประมวลภาพงานยกยอด
พระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
เมื่อ 24 ตุลาคม 2559       


               
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
   


    มูลนิธิดวง แก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail :
duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook