ร่วมบุญที่ ธ.ทหารไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงแก้ว เลขที่ 082-2-29287-6 
 ติดต่อ 085-123-9952 , 081-875-5588 email: Duangkaew.org@gmail.com
                            หน้าแรก  |  เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม  | โครงการต่างๆ  |  เผยแผ่ธรรมะ  | Blogบทความ |ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา
             


   

โครงการฉลอง 30 ปี มูลนิธิดวงแก้ว

(พ.ศ.2531-2561)

โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(เจริญ สุวฑฺฒโน) 

บทสรุปโครงการ>> บทสรุปโครงการ>>
   
โครงการด้านการแพทย์ โครงการส่งเสริมการศึกษา


โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
โครงการสาธารณกุศล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
       มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail :
duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook