หน้าแรก  |  เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม  | โครงการ|ธรรมะจากถ้ำเต่า | เผยแผ่ธรรมะ | Blogบทความ |ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา
 


    ติดต่อเรา

มูลนิธิ ดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘

E-mail : duangkaew.org@gmail.com
มูลนิธิดวงแก้วฯ


 
   
    วัชร ธรรมสถาน
๒๑๓/๓๑ ถนนนครชัยศรี - ดอนตูม
ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐

E-mail : vacharadham@gmail.com
วัชรธรรมสถาน

 
   


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
   


    มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail :
duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook